Course

2/2/2023

Share article

Czech courses for children (5-7 years old) – vacancies

There are still vacancies for the Czech language course for pre-school children aged 5-7. The course is for Slavics of Non-EU countries.

Lessons are each Monday and Wednesday from 16:00 until 17:30.

Register lower on this page.

In case of any questions, please contact our coordinator Lenka Přinosilová prinosilova.lenka@cizincijmk.cz.

Projekt „Provoz centra pro cizince JMK 2022-2023“, reg. č. AMIF/31/02, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Registration is open from 2. 2. 2023 10:00 until 6. 2. 2023 18:00

Registration

Fill out the form in Latin letters.

Vyberte prosím v seznamu některou položku.