Marketingová kampaň k 10. výročí Centra pro cizince JMK

PŘIŠEL/PŘIŠLA SEM

Společný projekt města Brna a Jihomoravského kraje s názvem „Strategie integrace cizinců ve městě Brně II“ má snahu nejen lépe začlenit cizince, kteří žijí v Jihomoravském kraji, ale také informovat majoritu města Brna o vzájemném přínosu integrace.

Mediální kampaň s názvem „PŘIŠEL/PŘIŠLA SEM“ má poukázat příběhy cizinců na to, že žijí mezi námi, že zde pracují a denně se s nimi možná každý z nás potkává. Kampaň zastřešuje pásmo aktivit, které se budou konat v měsíci září a během října. V rámci projektu se lze těšit na řadu workshopů, seminářů, akcí či výstav, na kterých se mohou setkat zástupci majority a cizinci. Část těchto aktivit je hrazena z projektu. V pravém banneru najdete výčet všech aktivit s odkazem na bližší informace.

Ústřední akcí marketingové kampaně je zahradní slavnost v Löw Beer vile, která se koná 27. 9. od 16:00, jsou zváni všichni, kteří rádi poznávají něco netradičního. Pro návštěvníky bude nachystaný bohatý program v podobě tanečních vystoupení samby a flamenca, stand up vystoupení, otevřeného cirkusového šapita pro děti, kulinářského workshopu a ochutnávky netradičního ovoce s přednáškou. Vstup je zdarma.

Snahou kampaně je také informovat o fungování Centra pro cizince Jihomoravského kraje, které už deset let poskytuje cizincům služby v oblasti sociálního, právního či kariérního poradenství či výuku českého jazyka. Svou činností se snažit minimalizovat problémy, které mohou vzniknout díky jazykové nebo kulturní bariéře.

Marketingová kampaň a doprovodné aktivity jsou realizovány z projektu “Strategie integrace cizinců ve městě Brně II”, financovaného ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky na výdaje realizované v rámci projektu obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019.

                

TVÁŘE KAMPANĚ