Co jsou adaptačně-integrační kurzy?

Adaptačně integrační kurzy:

Jsou vzdělávací semináře o české společnosti, které pomáhají se co nejrychleji zorientovat v České republice, seznámit se se základními právy a povinnostmi cizince.

Kurz trvá 4 hodiny.

AIK jsou rozdělené na veřejné a neveřejné kurzy.

Cena u veřejných kurzů je 1500 Kč za osobu.

Absolvujete v jeden den v konkrétní termín, na který se přihlásíte.

Výstupem kurzu není zkouška, za účast obdržíte doklad o absolvování kurzu – osvědčení.

Kdo musí kurz absolvovat?

Adaptačně-integrační kurz musí povinně absolvovat většina cizinců ze zemí mimo EU, kterým bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR.

Podrobnější informace o tom, kdo přesně musí tento kurz absolvovat a na koho se tato povinnost nevztahuje, najdete na stránkách Ministerstva vnitra nebo na webu Vítejte v České republice.

Kdy musím kurz navštívit?

Adaptačně-integrační kurz musíte absolvovat do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu, pokud tuto povinnost nesplníte, můžete dostat pokutu až do výše 10 000 Kč.

Kdo kurz pořádá a kde se koná?

Adaptačně-integrační kurzy jsou administrovány vždy Centry na podporu integrace cizinců. Absolvovat kurz můžete v kterémkoliv z nich. V Jihomoravském kraji AIK administruje Centrum pro cizince JMK.

Co se v kurzu dozvíte:

základní informace o ČR,

pobytová legislativa,

vzdělávání,

zaměstnání,

podnikání,

zdravotní péče,

bydlení,

základní interkulturní informace o ČR.

Jaký je rozdíl mezi veřejným a neveřejným kurzem?

Veřejný kurz můžete absolvovat v našem Centru pro cizince JMK.

Neveřejný kurz organizuje zaměstnavatel ve spolupráci s integračním centrem.

Více informací najdete na stránkách Vítejte v ČR a Ministerstva vnitra.

Máte-li jakékoliv další dotazy, kontaktujte nás.