Co jsou adaptačně-integrační kurzy?

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZECH

 1. AIK jsou dělené na veřejné a neveřejné kurzy.
 2. Cena u veřejných kurzů je 1500 Kč za osobu.
 3. Adaptačně-integrační kurz trvá 4 hodiny.
 4. Absolvujete AIK v jeden den v konkrétní termín, na který se přihlásíte.
 5. Výstupem kurzu není zkouška, za účast obdržíte doklad o absolvování kurzu – osvědčení.

 

KDO MÁ POVINNOST KURZ ABSOLVOVAT?

 1. Každý cizinec, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat AIK, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
 2. Podrobnější informace o tom, kdo přesně musí tento kurz absolvovat a na koho se tato povinnost nevztahuje, najdete zde a zde.

 

Nesplnění povinnosti absolvovat adaptačně-integrační kurz do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu je přestupkem, za který může být cizinci uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

 

KDO KURZ POŘÁDÁ A KDE SE KONÁ?

AIK jsou administrovány vždy Centry na podporu integrace cizinců. V České republice je 18 takových Center a cizinec si může vybrat jakékoliv Centrum pro absolvování AIK.

V Jihomoravském kraje AIK administruje Centrum pro cizince JMK, Mezírka 1, 602 00 Brno.

 

KÝM A V JAKÉM JAZYCE JE KURZ VEDEN?

Kurz je veden v českém jazyce odborně způsobilým lektorem. Obsah je pak tlumočen kvalifikovaným tlumočníkem, a to do jazyka anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského nebo vietnamského.

 

CO SE V KURZU DOZVÍTE?

Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují zde dlouhodobě žít, dostanou v kurzech základní informace o:

 • ČR obecně
 • kultuře
 • pobytové problematice
 • vzdělávacím systému a uznávání vzdělání
 • zaměstnání a podnikání
 • zdravotnictví a zdravotním pojištění
 • sociálním systému a sociálním zabezpečení
 • bydlení
 • rodině  
 • mnoho dalších praktických informací o každodenním životě v České republice

Více informace zde http://www.vitejtevcr.cz/.

 

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.