Pro obce

Cizinci jsou stabilní součástí české společnosti a tvoří i významnou sociální skupinu. Příchod nových migrantů a migrantek se týká nejen velkoměst, ale i menších měst a obcí.

Integrace cizinců se často odehrává právě na lokální rovině. Důležitou roli hrají běžné každodenní interakce – vztahy v místě bydliště, na pracovišti, ve škole i v rámci komunitního života. Role obcí v tomto integračním procesu je proto klíčová. 

 

Žádosti o dotace

Aktuální dotační výzvy pro obce i neziskové organizace přehledně zde. Momentálně nejsou žádné aktivní výzvy.

* Zpracovalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty.

 

Manuály pro obce 

Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Manuál lokální integrace migrantů v České republice (Sdružení pro integraci a migraci)

Uprchlický manuál pro města a obce (Strana zelených)

Prvotní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Pro získání aktuálních údajů o obyvatelích, jež jsou v rámci obce přihlášeni k pobytu, můžete využívat údaje z registru obyvatel. Více informaci zde Manuál pro obce – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)