Pro obce

Cizinci jsou stabilní součástí české společnosti a tvoří i významnou sociální skupinu. Příchod nových migrantů a migrantek se týká nejen velkoměst, ale i menších měst a obcí.

Integrace cizinců se často odehrává právě na lokální rovině. Důležitou roli hrají běžné každodenní interakce – vztahy v místě bydliště, na pracovišti, ve škole i v rámci komunitního života. Role obcí v tomto integračním procesu je proto klíčová. 

 

Manuály pro obce 

Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Manuál lokální integrace migrantů v České republice (Sdružení pro integraci a migraci)

Uprchlický manuál pro města a obce (Strana zelených)

Prvotní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

 

Žádosti o dotace

Dotační titul Ministerstva vnitra pro obce

 • Možnost dotace na aktivity a činnosti související s příchodem
  migrantů z Ukrajiny: tlumočení, poradenství, práce
  koordinátorů/sociálních pracovníků, kurzy českého jazyka, dětské
  skupiny, příměstské tábory…ale i aktivity podporující společné
  setkávání
 • Financování ze strany MV – 95 %, kofinancování obce 5 %
 • Možnost zahrnout náklady vzniklé již od 24.2.2022 s vyčerpáním
  do 31.12.2022

Pro koho je tento dotační titul?

Pro všechny obce, dobrovolné svazky obcí, města, statutární města (střešní projekty) nebo městské části a městské

obvody statutárních měst, které chtějí podpořit nebo již podporují integraci občanů Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana.

Jaký je finanční limit žádosti?

Není stanoven. Zásadní bude zdůvodnění potřebnosti.

Kolik osob z cílové skupiny se v obci musí nacházet?

Potřeba realizace projektu musí být zásadní a řádně odůvodněna v žádosti o dotaci. Pevně stanoven limit není – záleží na popisu potřebnosti realizace projektu a popisu situace.

Kdo je cílovou skupinou? Jsou to jen držitelé dočasné ochrany z Ukrajiny?

Cílovou skupinou nejsou jen občané Ukrajiny. V širším smyslu je cílovou skupinou i společnost (např. v oblast informování o integraci, seznamovacích aktivit, atd.).

 Jaké aktivity jsou nejvíce vítány?

Ustanovení koordinace. Zajištění obecného poradenství pro držitele dočasné ochrany a návazné aktivity (např. aktivizační práce,jazykové kurzy). Mimoškolní aktivity pro děti s dočasnou ochranou (např. příměstské tábory s výukou jazyka, kroužky, společné aktivity s dětmi z hostitelské společnosti). Aktivity podporující bezproblémové soužití držitelů dočasné ochrany a místních občanů.

Kdy se musí projekty uskutečnit?

Dotace jsou neinvestiční a je třeba je vyčerpat do 31. 12. 2022. V tuto chvíli je podpora plánována ex ante.

Jaká je spoluúčast?

Minimální spoluúčast je 5 %.

Do kdy je třeba podat žádost?

 1. kolo 31. července 2022 (včetně)
 2. kolo 18. září 2022 (včetně)
 3. kolo 30. října 2022 (včetně)

Ministerstvo vnitra ČR si vyhrazuje právo, zejména z důvodu případného nedostatku finančního krytí, zrušení jednotlivých kol.

Více informací se dozvíte na stránkách Ministerstva vnitra.

 

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa