Centrum pro cizince se přestěhovalo do 5. patra. Více informací zde.

Centre for foreigners was moved to the 5th floor. More information available here.

Центр для иностранцев был перемещен на 5 этаж. Более подробную информацию вы найдете здесь.

 

 

Centrum pro cizince Brno poskytuje cizincům ze třetích zemí (mimo EU) právní a sociální poradenství, vzdělávací kurzy, asistenci při kontaktu s úřady nebo pomoc v nouzi s cílem usnadnit jejich začlenění do české společnosti. Služby centra jsou poskytovány bezplatně. 

 

 

„POMÁHÁME CIZINCŮM ŽÍT V ČESKÉ REPUBLICE"

 

  

 

Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (také jen "Centrum pro cizince Brno") vznikl za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2013-07). Projekt je z 25 % financován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje, který považuje za jednu ze svých priorit součinnost při realizaci postupů a úkolů, které vyplývají z Koncepce integrace cizinců na území České republiky.