Semináře
  Novinky emailem
  Pro zasílání novinek emailem se mùžete zaregistrovat zadáním své emailové adresy:

  Odeslat

   

  Centrum pro cizince se přestěhovalo do 5. patra. Více informací zde.

  Centre for foreigners was moved to the 5th floor. More information available here.

  Центр для иностранцев был перемещен на 5 этаж. Более подробную информацию вы найдете здесь.

   

   

  Centrum pro cizince Brno poskytuje cizincům ze třetích zemí (mimo EU) právní a sociální poradenství, vzdělávací kurzy, asistenci při kontaktu s úřady nebo pomoc v nouzi s cílem usnadnit jejich začlenění do české společnosti. Služby centra jsou poskytovány bezplatně. 

   

   

  „POMÁHÁME CIZINCŮM ŽÍT V ČESKÉ REPUBLICE"

   

    

   

  Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (také jen "Centrum pro cizince Brno") vznikl za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2013-52). Projekt je z 25 % financován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje, který považuje za jednu ze svých priorit součinnost při realizaci postupů a úkolů, které vyplývají z Koncepce integrace cizinců na území České republiky.