Là trung tâm hỗ trợ dành cho người nước ngoài thuộc tỉnh Nam Morava và là nơi quý vị có thể tin tưởng được tham gia các khoá học tiếng Séc, tìm hiểu về văn hoá Cộng hoà Séc nói chung và những quốc gia khác nói riêng, cũng như nhận được sự tư vấn để hiểu rõ hơn về pháp lý tại nước sở tại. Các hoạt động do Trung tâm tổ chức quý vị đều được sử dụng miễn phí. Để duy trì và phát triển, Trung tâm nhận được sự tài trợ của Liên minh Châu Âu từ quỹ Chính phủ dành cho người tị nạn, người nước ngoài và hội nhập (AMIF), từ ngân quỹ của Bộ nội vụ Cộng hoà Séc và ngân quỹ của tỉnh Nam Morava.