Là trung tâm hỗ trợ dành cho người nước ngoài thuộc tỉnh Nam Morava và là nơi quý vị có thể tin tưởng được tham gia các khoá học tiếng Séc, tìm hiểu về văn hoá Cộng hoà Séc nói chung và những quốc gia khác nói riêng, cũng như nhận được sự tư vấn để hiểu rõ hơn về pháp lý tại nước sở tại. Các hoạt động do Trung tâm tổ chức quý vị đều được sử dụng miễn phí. Để duy trì và phát triển, Trung tâm nhận được sự tài trợ của Liên minh Châu Âu từ quỹ Chính phủ dành cho người tị nạn, người nước ngoài và hội nhập (AMIF), từ ngân quỹ của Bộ nội vụ Cộng hoà Séc và ngân quỹ của tỉnh Nam Morava.

MOVING!

Part of the services of our centre will move to a new address during December.

The Centre for Foreigners JMK will be closed for visits from 15.12 until 19.12. If you will need to contact our infocentre during these days, you can write to cizincijmk@jmk.cz or call +420 734 510 213.

The Adaptation-integration courses of 16.12 will take place without change at our former address.

If your Czech language course would change addresses, you will get information from your teacher.

Legal and social consultations will not be available from 15.12.2022 until 16.1.2023 in the offices at Mezírka 1, but in offices of our partners OPU and Diecézní Charita Brno. We will inform you of the place of consultation when you reserve a meeting.

Our infocentre will be at the new address Kounicova 13 from 20.12. It will only take you 3 additional minutes to get there.

map