Jihomoravský kraj podporuje začlenění cizinců ze všech zemí do naší společnosti. Právní řád České republiky rozlišuje mezi občany Evropské unie a ostatních zemí. Aktivity v rámci Jihomoravského kraje respektují toto rozlišení, proto si vyberte skupinu, do které náležíte. Poté již můžete pokračovat ve výběru služeb, které potřebujete.