Trung tâm dành cho người nước ngoài khu vực Nam Morava

Chúng tôi là Trung tâm JMK dành cho người nước ngoài, chúng tôi giúp đỡ người nước ngoài trên con đường hòa nhập vào xã hội Séc.

Chúng tôi cung cấp các khóa học tiếng Séc, tư vấn pháp lý và xã hội, các bài giảng văn hóa xã hội, các hoạt động đa văn hóa và các khóa học hội nhập – thích ứng. Một số hoạt động của chúng tôi không chỉ dành cho người nước ngoài mà còn dành cho các tổ chức và công chúng.

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí (ngoại trừ các khóa học hội nhập – thích ứng).

Chúng tôi đã hoạt động từ năm 2009 và đã giúp đỡ hàng nghìn người nước ngoài kể từ khi thành lập. Trong số chúng tôi có những chuyên gia giỏi, có năng lực, kinh nghiệm và còn được các tổ chức đối tác giúp đỡ.

Chúng tôi là một phần của các trung tâm hội nhập, giúp đỡ người nước ngoài trên khắp Cộng hòa Séc.

Bạn có câu hỏi nào không?

Trung tâm có nhân viên nói tiếng Việt có thể cung cấp thêm thông tin cho bạn. Cũng có thể sử dụng dịch vụ phiên dịch và dịch thuật, nhưng chỉ tại Trung tâm người nước ngoài JMK tại Kounicova 13.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhân viên:

Mgr. Phuong Mahdalová Leová

+420 702 142 669 leova.phuong@cizincijmk.cz