Říjen 2018 – Zdroje dat o cizincích v ČR

Kdy: 26. 10. 2018, 10.00 – 13.30

Kde: Brno, Cejl 530/73, Administrativní a školicí centrum Cejl, 1. patro Aula

Program:

10:00 Zahájení setkání

10:05 Zdroje statistických dat o cizincích na území České republiky (Jarmila Marešová, ČSÚ)

10:50 MV ČR – Statistická data v oblasti migrace  MV ČR – Statistická data v oblasti migrace (Alice Tomášková, MVČR OAMP)

11:20 Cizinci na trhu práce v JmK (Ivana Ondráková, Úřad práce)

11:45 Přestávka

12:15 Data o cizincích na KrÚ JmK (Pavel Fišer, KrÚ JMK)

12:30 Možnosti získávání dat o cizincích prostřednictví síťové analýzy  (Tomáš Janků, SocioFactor, s.r.o.)

13:00 Mapování integrace cizinců v podmínkách společnosti České republiky (Mgr.  Danica Schebelle, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.)

13:30 Ukončení setkání