Events

coordinator: Agnieszka Landowska

landowska.agnieszka@cizincijmk.cz

23/8/2023

15:00

Share article

Workshop: gelatin printmaking for children

Přicházíme za vámi s dalším workshopem!

Here we come with another workshop!

This time we will try out the gelatin printmaking technique with hand-made printing plates.

Due to its low physical demands, gelatin printmaking can be done by almost anyone. The date 23. August is open for children aged 8 – 13 years old.

If you have a child that is 14 – 18 years old, please register them to the second workshop.

During the workshop, participants will create their own printing plates with the help of everyday items and their own imagination. They will imprint these plates on paper and a tote bag and will take all their creations home.

Basic information

Date: 23. 8. 2023
Capacity: 12 spaces (0 left)

Registration is open from 9. 8. 2023 0:00

Registration

Fill out the form in Latin letters.

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00, IČO: 17456517, dále jen „Správce“, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“. Se zpracováním údajů a osobních údajů dětí, pokud jsou uvedeny, uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Osobní údaje budou použity výhradně pro účely poskytování integračních služeb v rámci činnosti Správce a jeho partnerských organizací spolupracujících na poskytování integračních služeb. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje kontrolním a dozorovým orgánům realizovaných projektů a dalším subjektům, které jsou povinny v rámci své činnosti s osobními údaji nakládat. Osobní údaje budou u Správce uchovány po dobu nezbytnou k naplnění projektů a po dobu jejich udržitelnosti. Jako subjekt údajů máte v čl. 15 – čl. 21 Nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u Správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.