Akce

koordinátor/ka: Agnieszka Landowska

landowska.agnieszka@cizincijmk.cz

23/8/2023

15:00

Sdílet článek

Workshop: želatinový tisk pro děti

Přicházíme za vámi s dalším workshopem!

Tentokrát se jedná o techniku želatinového tisku (gelatin printmarking) za pomoci vlastnoručně vyrobených matric (forma k tisku).

Díky malé fyzické náročnosti zvládne tisk želatinové podložky téměř každý, datum 23. 8. je otevřeno pro děti ve věku 8-13 let
Máte-li dítě ve věku 14-18 let, přihlaste ho na druhý termín stejné akce.

Účastníci si v průběhu workshopu vytvoří za pomoci předmětů denní potřeby a vlastní fantazie své vlastní matrice, které otisknou na papír a plátěnou tašku, ve které si všechna svá díla odnesou domů.

Základní informace

Datum konání: 23. 8. 2023
Kapacita: 12 míst (zbývá 0 volných)

Registrace probíhá od 9. 8. 2023 8:00

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00, IČO: 17456517, dále jen „Správce“, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“. Se zpracováním údajů a osobních údajů dětí, pokud jsou uvedeny, uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Osobní údaje budou použity výhradně pro účely poskytování integračních služeb v rámci činnosti Správce a jeho partnerských organizací spolupracujících na poskytování integračních služeb. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje kontrolním a dozorovým orgánům realizovaných projektů a dalším subjektům, které jsou povinny v rámci své činnosti s osobními údaji nakládat. Osobní údaje budou u Správce uchovány po dobu nezbytnou k naplnění projektů a po dobu jejich udržitelnosti. Jako subjekt údajů máte v čl. 15 – čl. 21 Nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u Správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.