Konverzační kurzy pro občany EU

  • Konverzační kurzy navazují na gramatické kurzy pro občany EU.
  • V kurzech si studenti procvičí znalostí z gramatických kurzů a trénují mluvení na různá témata.
  • Studenti se zapisují do konverzačního kurzu stejné úrovně, jakou absolvovali v gramatickém kurzu (pokud jste chodili do gramatického kurzu A2.2, hlaste se do konverzačního kurzu A2.2).