Gramatické kurzy pro občany EU

  • Kurzy jsou určeny pro občany států Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP).*
  • Na kurzy se nemohou hlásit klienti s českým občanstvím.

 Úrovně kurzů:

  • A1.1 – B1.4

Trvání kurzu: 3 měsíce (25 lekcí)

Pravidelnost lekcí: 2x týdně dle rozvrhu

Délka lekcí

  • 1 lekce ranní kurz od 7:30 = 2×45 minut
  • 1 lekce ostatní kurzy = 3×45 minut.

Zaměření kurzu: slovní zásoba, gramatika, čtení, poslech, mluvení, psaní

 

* Státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko + státy EHP: Island, Norsko, Lichtenštejnsko.