Gramatické kurzy pro občany mimo EU

  • Kurzy jsou určeny všem cizincům s pobytem nad 90 dní, žijícím v Jihomoravském kraji.
  • Tyto kurzy jsou primárně pro občany mimo Evropskou unii.
  • Na kurzy se nemohou hlásit klienti s českým občanstvím.

 Úrovně kurzů:

  • NESLOVANÉ, úrovně A1.1 – B1.4
  • SLOVANÉ, úrovně A1 – B1.4

Jaký je rozdíl mezi Slovany a Neslovany?

Trvání kurzu: 3 měsíce (25 lekcí)

Pravidelnost lekcí: 2x týdně dle rozvrhu

Délka lekcí

  • 1 lekce ranní kurz od 7:30 = 2×45 minut
  • 1 lekce ostatní kurzy = 3×45 minut.

Zaměření kurzu: slovní zásoba, gramatika, čtení, poslech, mluvení, psaní