Gramatické kurzy pro občany mimo EU

  • Kurzy jsou určeny všem cizincům s pobytem nad 90 dní, žijícím v Jihomoravském kraji.
  • Tyto kurzy jsou primárně pro občany mimo Evropskou unii.
  • Na kurzy se nemohou hlásit klienti s českým občanstvím.

 Úrovně kurzů:

  • NESLOVANÉ, úrovně A1.1 – B1.4
  • SLOVANÉ, úrovně A1 – B1.4

Jaký je rozdíl mezi Slovany a Neslovany?

Trvání kurzu: 3 měsíce (25 lekcí)

Pravidelnost lekcí: 2x týdně dle rozvrhu

Délka lekcí

  • 1 lekce ranní kurz od 7:30 = 2×45 minut
  • 1 lekce ostatní kurzy = 3×45 minut.

Zaměření kurzu: slovní zásoba, gramatika, čtení, poslech, mluvení, psaní

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa