E-learning: Online kurzy

  • Kurzy jsou online. 
  • Kurzy jsou ve formě samostudia – studenti sami vyplňují interaktivní cvičení.
  • Studenti mají povinnost odevzdat dvakrát týdně zadané úkoly na mluvení nebo psaní. 
  • V době registrace si nejprve vytvořte nový účet, pak se můžete registrovat do kurzu.
  • Zaměření kurzu: slovní zásoba, gramatika, čtení, poslech, mluvení, psaní

Platforma e-learningu