Adaptačně integrační kurzy

Začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro cizince užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují zde dlouhodobě žít, dostanou v kurzech základní informace o:

  • ČR obecně,
  • kultuře,
  • pobytové problematice,
  • vzdělávacím systému a uznávání vzdělání,
  • zaměstnání a podnikání,
  • zdravotnictví a zdravotním pojištění,
  • sociálním systému a sociálním zabezpečení,
  • bydlení,
  • rodině a mnoho dalších praktických informací o každodenním praktickém životě v České republice.

Kurzy jsou zdarma a jsou vedeny v češtině s tlumočením do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, francouzštiny, mongolštiny nebo arabštiny.

Více informací o kurzech naleznete také zde http://www.vitejtevcr.cz/.