Kurz

koordinátor/ka: Julie Onufer

onufer.julie@cizincijmk.cz

koordinátor/ka: Soňa Kuderová

kuderova.sona@cizincijmk.cz

4/3/2024

Sdílet článek

E-learningové kurzy pro občany mimo EU: registrace

Naše online e-learningové kurzy jsou ideální pro všechny, kteří se z časových či jiných důvodů nemohou účastnit kurzů s pevnou hodinou a dnem. Zprostředkujícím jazykem je převážně angličtina. Čím pokročilejší úroveň, tím více češtiny.

  • Tempo i čas, který na jednotlivé úkoly potřebujete, si určujete vy sami. Každý týden je ale nutné splnit úkoly ze 2 lekcí.
  • Závazné termíny pro splnění konkrétních úkolů jsou 2x za týden. Nutné je zejména splnit ty úkoly, které vyžadují opravu lektora/ky.

Lektor/ka vám dává průběžně zpětnou vazbu prostřednictvím systému, jste tedy stále v kontaktu. Navíc se můžete s lektorem/kou setkávat 1x za 14 dní přes ZOOM. Tento čas je věnovaný programu lekce, ale i vašim dotazům.

Jednotlivá cvičení se zaměřují na:

  • rozvoj slovní zásoby,
  • osvojování gramatiky,
  • rozvoj psaní
  • rozvoj mluvení.

Na každý z bodů navazují interaktivní úkoly na různorodá témata. Úkoly na psaní či mluvení opravuje lektor/ka.

Jakou úroveň si vybrat?

SHRNUTÍ

Délka kurzu: 16 lekcí v 8 týdnech
Prostředí: online (každý týden online zpětná vazba od lektora, 1x za 2 týdny setkání s lektorem)
Forma: samostudium formou interaktivních cvičení, stálý kontakt s lektorem
Časová náročnost: flexibilní, 2x týdně stanoven termín pro odevzdání úkolů ke kontrole lektorem/kou
Zprostředkující jazyk: angličtina (jednoduchá čeština)

Projekt „Provoz Centra pro cizince Jihomoravského kraje 2023-2025“, reg. č. CZ.12.01.02/00/23_008/0000010.

Základní informace

Datum konání: 4. 3. 2024
Typ akce: kurzy češtiny, non-EU
Místo konání:

online, Zoom

Registrace probíhá od 12. 2. 2024 10:00 do 26. 2. 2024 0:00

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.

Vyberte prosím v seznamu některou položku.