Letní kurzy češtiny pro děti a teenagery (občané mimo EU)

Milí klienti,

v srpnu pro vás otevřeme letní kurzy pro děti.

Termín: 15. srpna – 30. srpna 2022

Rozvrh:  Každý den 3 hodiny, PO-PÁ, celkem 12 dní

Pro koho: Slovany, Neslovany.

  • Kurzy se budou konat v Centrum pro cizince JMK, Mezírka 1, Brno
  • Kapacita každého kurzu je 12 dětí a je potřeba je zaregistrovat níže na této stránce. Pokud chcete zaregistrovat více dětí, je nutné udělat registraci pro každé dítě zvlášť.
  • Registrace probíhá od 5.6. v 18:00
  • 🇪🇺Informace pro občany EU: Vzhledem ke změně financování bohužel nemůžeme přijímat do těchto kurzů žádné občany EU.

🇺🇦Kurzy nejsou určeny pro děti z Ukrajiny, které přišly v souvislosti s válkou a mají vízum strpění nebo dočasnou ochranu. Pro tyto děti jsme otevřeli několik kurzů již v dubnu a proto chceme dát příležitost přihlásit se i dalším dětem. Pro děti s těmito typy pobytu jsou určeny kurzy v jiných organizacích. Informace najdete tady.

🇺🇦Курси не призначені для дітей з України, які приїхали у зв’язку з війною та мають спеціальну візу чи тимчасовий захист. Для цих дітей ми вже відкрили кілька курсів у квітні, тому ми хочемо дати іншим дітям можливість записатися. Для дітей із цими видами перебування є курси в інших організаціях. Інформацію можна знайти тут.

ROZVRH:

Předškolní věk (5-7) – NESLOVANÉ: 9:00-11:30 (určeno pro děti, které ještě nechodí do školy)

Předškolní věk (5-7) – SLOVANÉ: 9:00-11:30 (určeno pro děti, které ještě nechodí do školy)

Mladší školní věk (6-10) – NESLOVANÉ: 9:00-11:30

Mladší školní  věk (6-10) – SLOVANÉ: 9:00-11:30

Starší školní věk (11-15) – NESLOVANÉ: 9:00-11:30

Starší školní věk (11-15) – SLOVANÉ: 13:30-16:00

Teenageři  (15-18) – NESLOVANÉ: 12:00-14:30

Teenageři (15-18) – SLOVANÉ: 12:00-14:30

 

!DŮLEŽITÉ! Před začátkem kurzu se budou konat schůzky rodičů s dětmi. Na schůzce se dozvíte informace o kurzu a dostanete informaci o seznamu věcí, které budou děti potřebovat. Schůzky se budou konat v následujících termínech:

Předškolní věk (5-7) – NESLOVANÉ: 1. srpna 8:00-8:45

Předškolní věk (5-7) – SLOVANÉ: 1. srpna 9:00-9:45

Mladší školní věk (6-10) – NESLOVANÉ: 1. srpna 10:00-10:45

Mladší věk (6-10) – SLOVANÉ: 1. srpna 12:00-12:45

Starší školní věk (11-15) – NESLOVANÉ:  1. srpna 13:00-13:45

Starší školní věk (11-15) – SLOVANÉ: 2. srpna 8:00-8:45

Teenageři (15-18) – NESLOVANÉ: 2. srpna 9:00-9:45

Teenageři (15-18) – SLOVANÉ: 2. srpna 10:00-10:45

Registrace

Registrace probíhá od 5. 6. 2022 18:00

Vyberte prosím v seznamu některou položku. Úroveň lze rozbalit až při spuštění registrace.