Co dělat při ztrátě zaměstnání

Ztráta práce je nepříjemný, ale nikoliv neřešitelný problém.
Česká republika má pro každý typ pobytu nastavena pravidla, která se při ztrátě zaměstnání musí dodržovat. 
Jako první musíte vědět, jaký je Váš typ pobytového oprávnění v České republice. Svůj typ pobytu poznáte podle kódu na štítku víza nebo kartě pobytu. Od tohoto typu pobytu se dále odvíjí vaše práva a povinnosti, které se váží ke ztrátě stávajícího zaměstnání a jsou stěžejní při hledání zaměstnání nového.

V níže uvedených sekcích se dozvíte:

 • Jaké jsou možnosti ukončení pracovního poměru.
 • Kam se musíte/můžete obrátit v případě ztráty zaměstnání.
 • Jak při hledání nové práce postupovat.
 • Na co nezapomenout (ohlašovací povinnost a další).
 • Na jakých webech najít ověřené informace. 

V případě otázek, na které zde odpověď nenajdete, se můžete obrátit na naše informační centrum.

Odpovědi na otázku co dělat při ztrátě zaměstnání najdete také na webu Úřadu práce. 

Možnosti ukončení pracovního poměru

1

Pracovní poměr může být ukončen:

 • dohodou,
 • výpovědí,
 • okamžitým zrušením,
 • zrušením ve zkušební době,
 • uplynutím sjednané doby u pracovního poměru na dobu určitou.

U cizinců kromě výše jmenovaného také zaniká pracovní poměr:

 1. Dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu.
 2. Dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky.
 3. Uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

V závislosti na typu pobytového oprávnění, kterého jste v České republice držiteli, se odlišují i podmínky hlášení ztráty zaměstnání nebo možnosti hledání nové pracovní pozice. Vyberte si z možností níže sekci, která se vás týká. V případě dotazů kontaktujte naše informační centrum nebo Kariérové poradenství

Dočasná ochrana

2

Dočasná ochrana má formu vízového štítku s kódy: 

D/DO/667, 668, 669
D/DO/767, 768, 769
D/DO/867, 868, 869  868, 869

Co je dočasná ochrana?
ilustrační fotografie: dočasná ochrana

 

Hledáte práci? Máte 2 možnosti:

1. Hledat práci přes Úřad práce ČR

Musíte se zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce, kde vám dále se všemi nezbytnostmi poradí. 

2. Hledat práci sám

Musíte si dohledat veškeré informace dohledat samostatně. V případě potřeby se můžete obrátit na naše Kariérové poradenství.

Chci hledat práci přes Úřad práce ČR

Úřad práce, Brno-město

Zdravotní pojištění

Každý, kdo pobývá v České republice, bez ohledu na to, zda je cizincem, občanem EU nebo občanem ČR, je ze zákona povinně pojištěn. Jedná se o měsíční příspěvek do fondu zdravotního pojištění, ze kterého se pojištěnci hradí léčba nebo léky, pokud potřebuje lékařskou péči.

 

Pro držitele dočasné ochrany hradí Česká republika po podání žádosti na dobu časově omezenou zdravotní pojištění.

(ilustrační fotografie: karta pojištěnce)

Jazykové kurzy češtiny a rekvalifikace

Intenzivní metoda výuky cizího jazyka vám umožní dosáhnout požadovaného výsledku v co nejkratším čase.

Díky rekvalifikaci vám může být nabídnuta nová profese nebo si můžete zlepšit úroveň své profese.  

 

Více: Rekvalifikace (uradprace.cz)

(ilustrační fotografie: rekvalifikace)

Jak najít nové zaměstnání

Pro nalezení nové práce je důležité vědět:  

 • Kde a jak hledat práci (orientace na pracovních portálech, jak se dají využít sociální sítě). 
 • Jak vytvořit profesní životopis, motivační dopis, případně LinkedIn profil. 
 • Jak se připravit na pracovní pohovor (zpravidla probíhá v českém jazyce, případně v angličtině). 

Pokud potřebujete s něčím pomoct, kontaktujte naše kariérové poradkyně.

 • Pokud jste byli přijati, čeká vás podpis pracovní smlouvy a další formální náležitosti spojené s typem vašeho pobytového oprávnění

Pracovní smlouva

 1. Nikdy nepodepisujte dokument, kterému nerozumíte. 
 2. Názornou ukázku pracovní smlouvy a jejího obsahu najdete zde
 3. Nejste-li si jistí obsahem smlouvy, můžete si smlouvu nechat přeložit, nebo se objednat na naše poradenství.


(ilustrační fotografie: pracovní smlouva)

Je-li smlouva v pořádku a podepsaná Vámi i zaměstnavatelem, nastupte na novou pracovní pozici


Chci si hledat práci sám

Naše kariérové poradenství

Zdravotní pojištění

Každý, kdo pobývá v České republice, bez ohledu na to, zda je cizincem, občanem EU nebo občanem ČR, je ze zákona povinně pojištěn. Jedná se o měsíční příspěvek do fondu zdravotního pojištění, ze kterého se pojištěnci hradí léčba nebo léky, pokud potřebuje lékařskou péči.

 

Více: Pojištění cizinců v České republice

(ilustrační fotografie: karta pojištěnce)

Kvalifikace a hledání zaměstnání

Pokud hledáte nové zaměstnání bez Úřadu práce ČR, existuje více možností vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, do kterých se můžete zapojit.

S výběrem kurzů vhodných pro vás vám rády pomohou naše odborné poradkyně na Kariérovém poradenství.

 

  Hledat práci můžete na: 

  www.prace.cz www.careerjet.cz
  www.profesia.cz www.dobraprace.cz
  www.jobs.cz www.jenprace.cz
  www.startupjobs.cz www.uradprace.cz
  www.careerjet.cz www.workania.ea
  www.dobraprace.cz www.jobs4ua.cz
  www.jenprace.cz www.flagma.cz
  www.uradprace.cz www.volnamista.cz
  www.workania.ea www.dzob.cz
  www.easy-prace.cz/brno www.hledampraci.cz
  www.personalka.cz www.UAjobs.cz
  www.jobsik.cz

  Kontakt s potenciálním zaměstnavatelem

  Kontakt s potenciálním zaměstnavatelem primárně souvisí s napsáním a zasláním životopisu (CV), osobním pohovorem (zpravidla v českém jazyce, příp. jazyce firmy) a podepsáním smlouvy.

  Někteří zaměstnavatelé mohou požadovat také motivační dopis nebo splnění úkolu na pohovoru. 

  Potřebujete poradit s výše uvedeným? Kontaktujte naše kariérové poradenství.

  Pracovní smlouva

  1. Nikdy nepodepisujte dokument, kterému nerozumíte. 
  2. Názornou ukázku pracovní smlouvy a jejího obsahu najdete zde
  3. Nejste-li si jistí obsahem smlouvy, můžete si smlouvu nechat přeložit, nebo se objednat na naše poradenství.


  (ilustrační fotografie: pracovní smlouva)

  Je-li smlouva v pořádku a podepsaná Vámi i zaměstnavatelem, nastupte na novou pracovní pozici

  Vízum strpění

  3

  Pokud máte vízum strpění, je na vašem vízovém štítku uveden kód: D/VS/91, D/SD/91.

  Co je vízum strpění?
  ilustrační fotografie: vízum strpění
  Naše kariérové poradenství

  Zdravotní pojištění

  Každý, kdo pobývá v České republice, bez ohledu na to, zda je cizincem, občanem EU nebo občanem ČR, je ze zákona povinně pojištěn. Jedná se o měsíční příspěvek do fondu zdravotního pojištění, ze kterého se pojištěnci hradí léčba nebo léky, pokud potřebuje lékařskou péči.

   

  Více: Pojištění cizinců v České republice

  (ilustrační fotografie: karta pojištěnce)

  Kvalifikace a hledání zaměstnání

  Pokud hledáte nové zaměstnání bez Úřadu práce ČR, existuje více možností vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, do kterých se můžete zapojit.

  S výběrem kurzů vhodných pro vás vám rády pomohou naše odborné poradkyně na Kariérovém poradenství.

   

  Hledat práci můžete na: 

  www.prace.cz www.careerjet.cz
  www.profesia.cz www.dobraprace.cz
  www.jobs.cz www.jenprace.cz
  www.startupjobs.cz www.uradprace.cz
  www.careerjet.cz www.workania.ea
  www.dobraprace.cz www.jobs4ua.cz
  www.jenprace.cz www.flagma.cz
  www.uradprace.cz www.volnamista.cz
  www.workania.ea www.dzob.cz
  www.easy-prace.cz/brno www.hledampraci.cz
  www.personalka.cz www.UAjobs.cz
  www.jobsik.cz

  Kontakt s potenciálním zaměstnavatelem

  Kontakt s potenciálním zaměstnavatelem primárně souvisí s napsáním a zasláním životopisu (CV), osobním pohovorem (zpravidla v českém jazyce, příp. jazyce firmy) a podepsáním smlouvy.

  Někteří zaměstnavatelé mohou požadovat také motivační dopis nebo splnění úkolu na pohovoru. 

  Potřebujete poradit s výše uvedeným? Kontaktujte naše kariérové poradenství.

  Dále vás  čeká: 

  Pracovní smlouva

  1. Nikdy nepodepisujte dokument, kterému nerozumíte. 
  2. Názornou ukázku pracovní smlouvy a jejího obsahu najdete zde
  3. Nejste-li si jistí obsahem smlouvy, můžete si smlouvu nechat přeložit, nebo se objednat na naše poradenství.


  (ilustrační fotografie: pracovní smlouva)

  Je-li smlouva v pořádku a podepsaná Vámi i zaměstnavatelem, nastupte na novou pracovní pozici

  Zaměstnanecká karta

  4

  Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce, ale maximálně 2 roky) je zaměstnání.

  Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn pobývat na území ČR a zároveň:

  1. Pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána.
  2. Pracovat na pracovní pozici, ke které mu byl  podle dřívější právní úpravy udělen souhlas nebo kterou cizinec řádně oznámil (v rámci změny zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele).

  Pozor!

  Zaměstnanecká karta je stále platná i po odchodu ze zaměstnání, ale:

  • Pokud skončíte v zaměstnání a nemáte volný přístup na trh práce, musíte do 60 dnů oznámit nástup do nového zaměstnání, nebo podat žádost o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu na území za jiným účelem.
  • Změnu zaměstnavatele, pracovní pozice (pracovního zařazení) u stejného nebo dalšího zaměstnavatele musíte oznámit na Ministerstvo vnitra
   Co je zaměstnanecká karta?
   ilustrační fotografie: zaměstnanecká karta

   Oznamovací povinnost

   Pokud máte zaměstnaneckou kartu, musíte Ministerstvu vnitra oznamovat:

   • Změnu zaměstnavatele
   • Změnu pracovní pozice (pracovního zařazení) u stejného nebo dalšího zaměstnavatele 
   • Změnu místa výkonu práce
   • Ukončení poměru se zaměstnavatelem, ke kterému se chcete vrátit na stejnou pracovní pozici, ale vaše pracovní místo přestalo existovat a musíte tedy oznámit změnu zaměstnavatele. 
   • Změnu místa výkonu práce.

   Zánik zaměstnanecké karty

   Pokud do 60. dne od skončení vašeho zaměstnání nenahlásíte nové zaměstnání Ministerstvu vnitra, Vaše zaměstnanecká karta zaniká.

   Neplatná zaměstnanecká karta

   Pokud nesplňujete podmínky udělení dočasné ochrany a nemůžete se vrátit do země původu nebo jiné země, můžete požádat o vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění na území.

   Žádost je možné podat pouze osobně na pracovišti Ministerstva vnitra (Brno, Tuřanka 115B).

   Tato doba se nepočítá jako doba pro budoucí podání žádosti o trvalý pobyt, nebo občanství.

   K žádosti je nutné:

   1. Dopředu vyplnit tiskopis žádosti.
   2. Donést kolkové známky ve výši 300 Kč (můžete ho zakoupit pouze na pobočkách České pošty) na úhradu správního poplatku za přijetí žádosti.
   3. Donést jednu vaši fotografii pasového formátu (45 × 35 mm).
   4. Předložit cestovní pas (jste-li jeho držitelem).
   5. Předložit doklad či doklady prokazující existenci překážky na vůli nezávislé, která vám brání vycestovat z území České republiky.
    (Tento doklad lze nahradit vaším čestným prohlášením pouze v případě, že jde o skutečnosti obecně známé.)
   Naše kariérové poradenství

   Hledání zaměstnání

   Se sepsáním životopisu (CV) vám pomůžeme na našem Kariérovém poradenství.

   Volná pracovní místa můžete hledat pouze v databázi míst Úřadu práce nabízených pro držitele zaměstnanecké karty.

   Jak to funguje?

   1. Zaměstnavatel, který chce přijmout cizince, podá hlášenku volného pracovního místa na Úřad práce
   2. Pokud se během 30 dnů nepodaří pozici obsadit občanem EU, “propíše se” daná pozice do databáze míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké nebo modré karty.
   3. Zaměstnavatel získá speciální číslo volného místa, které se napíše při podání žádosti o zaměstnaneckou či modrou kartu vázanou na tuto pozici. 

   Kontakt s potenciálním zaměstnavatelem

   Kontakt s potenciálním zaměstnavatelem primárně souvisí s napsáním a zasláním životopisu (CV), osobním pohovorem (zpravidla v českém jazyce, příp. jazyce firmy) a podepsáním smlouvy.

   Někteří zaměstnavatelé mohou požadovat také motivační dopis nebo splnění úkolu na pohovoru. 

   Potřebujete poradit s výše uvedeným? Kontaktujte naše kariérové poradenství.

    

   Dále vás čeká:

   Pracovní smlouva

   1. Nikdy nepodepisujte dokument, kterému nerozumíte. 
   2. Názornou ukázku pracovní smlouvy a jejího obsahu najdete zde
   3. Nejste-li si jistí obsahem smlouvy, můžete si smlouvu nechat přeložit, nebo se objednat na naše poradenství.


   (ilustrační fotografie: pracovní smlouva)

   Je-li smlouva v pořádku a podepsaná Vámi i zaměstnavatelem, nastupte na novou pracovní pozici

   Modrá karta

   5

   Modrá karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu, který umožňuje občanům třetích zemí v České republice legálně pobývat a pracovat déle než 3 měsíce, a to na pozici, která vyžaduje vysokou kvalifikaci = vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo minimálně tři roky.

   • Pokud ztratíte zaměstnání, ale stále máte platnou modrou kartu, můžete si najít nové zaměstnání a pokračovat v pobytu v České republice.
   • Pokud ztratíte zaměstnání a modrá karta skončí, musíte opustit Českou republiku.
   Co je modrá karta?
   ilustrační fotografie: modrá karta

   Jak získat modrou kartu?

   Musíte mít pracovní smlouvu na pozici, která vyžaduje vysokou kvalifikaci (nebo smlouvu o smlouvě budoucí) minimálně na dobu 6 měsíců na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednanou hrubou měsíční nebo roční mzdu, což je aspoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice.

   Co modrá karta umožňuje?

   1. Po dobu platnosti pobytu můžete legálně pobývat a pracovat v České republice.
   2. S platným průkazem o povolení k pobytu můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit.
   3. Můžete cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

   Oznamovací povinnost

   Pokud máte modrou kartu, musíte Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů od změny oznamovat:

   • ukončení pracovního poměru,
   • změnu zaměstnavatele,
   • změnu pracovního zařazení.

   Prodloužení modré karty

   Dobu platnosti modré karty můžete prodloužit opakovaně na dobu o 3 měsíce delší, než je doba, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle je možné kartu prodloužit na 3 roky.

   Žádost o prodloužení doby platnosti pobytu můžete podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti stávající modré karty na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

   Cizinci s volným přístupem na trh práce

   6

   Volný přístup na trh práce znamená, že k tomu, abyste v České republice mohli být zaměstnáni, nepotřebujete žádné povolení k zaměstnání od Úřadu práce, zaměstnaneckou, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance ani modrou kartu. Prakticky tedy můžete být zaměstnáni stejným způsobem jako občané České republiky.

   Pozor: V případě držitelů zaměstnaneckých karet s volným přístupem na trh práce je vaší povinností oznámit změnu zaměstnání Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně dojde.

   Kdo má volný vstup na trh práce? Naše kariérové poradenství

   Zdravotní pojištění (samoplátce)

   Každý, kdo pobývá v České republice, bez ohledu na to, zda je cizincem, občanem EU nebo občanem ČR, je ze zákona povinně pojištěn. Jedná se o měsíční příspěvek do fondu zdravotního pojištění, ze kterého se pojištěnci hradí léčba nebo léky, pokud potřebuje lékařskou péči.

    

   Více: Pojištění cizinců v České republice

   (ilustrační fotografie: karta pojištěnce)

   Kvalifikace a hledání zaměstnání

   Pokud hledáte nové zaměstnání bez pomoci Úřadu práce ČR, existuje více možností vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, do kterých se můžete zapojit. S jejich výběrem vám rádi pomohou naše odborné poradkyně na Kariérovém poradenství.

    

   Hledat práci můžete na: 

   www.prace.cz www.careerjet.cz
   www.profesia.cz www.dobraprace.cz
   www.jobs.cz www.jenprace.cz
   www.startupjobs.cz www.uradprace.cz
   www.careerjet.cz www.workania.ea
   www.dobraprace.cz www.jobs4ua.cz
   www.jenprace.cz www.flagma.cz
   www.uradprace.cz www.volnamista.cz
   www.workania.ea www.dzob.cz
   www.easy-prace.cz/brno www.hledampraci.cz
   www.personalka.cz www.UAjobs.cz
   www.jobsik.cz

   Kontakt s potenciálním zaměstnavatelem

    Kontakt s potenciálním zaměstnavatelem primárně souvisí s napsáním a zasláním životopisu (CV), osobním pohovorem (zpravidla v českém jazyce, příp. jazyce firmy) a podepsáním smlouvy.

    Někteří zaměstnavatelé mohou požadovat také motivační dopis nebo splnění úkolu na pohovoru. 

    Potřebujete poradit s výše uvedeným? Kontaktujte naše kariérové poradenství.

     

    Dále vás čeká: 

    • Uzavření pracovní smlouvy. (Čtěte pozorně smlouvu! A nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.)
    • Nástup na novou pracovní pozici.

    Pracovní smlouva

    1. Nikdy nepodepisujte dokument, kterému nerozumíte. 
    2. Názornou ukázku pracovní smlouvy a jejího obsahu najdete zde
    3. Nejste-li si jistí obsahem smlouvy, můžete si smlouvu nechat přeložit, nebo se objednat na naše poradenství.


    (Ilustrační fotografie: Pracovní smlouva)

    Je-li smlouva v pořádku a podepsaná Vámi i zaměstnavatelem, nastupte na novou pracovní pozici.

     

    Pozor: V případě držitelů zaměstnaneckých karet s volným přístupem na trh práce je vaší povinností oznámit změnu zaměstnání Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně dojde.