MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (www.cizincijmk.cz) pro vás připravilo základní informace a odkazy týkající se žáků-cizinců na školách. V tomto dokumentu najdete odkazy na informační portály, možné zdroje financování, metodické dokumenty a organizace v Jihomoravském kraji, které vám mohou poradit s tím, jak postupovat, pokud máte ve své škole žáky-cizince.

TEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ

Základní odkazy

META, o.p.s.www.inkluzivniskola.cz – komplexní informace o vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, informace o tom, jak postupovat, když k vám má nastoupit žák-cizinec, legislativa, studijní materiály, podklady, překlady dokumentů, praktické informace, metodická pomoc atd.

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV)www.cizinci.nidv.cz — portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti a žáky-cizince – metodická pomoc, překlady dokumentů, výukové materiály atd.

MŠMThttp://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu — doporučené učebnice pro výuku dětí a žáků-cizinců od předškolního věku po základní a střední školy, metodika práce s žáky-cizinci na základních školách, Krajská centra podpory pro vzdělávání dětí a žáků-cizinců; čeština jako cílový jazyk I. a II.

Česká školní inspekce — Stanovisko k poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům http://www.csicr.cz/cz/Poradna-QL/Poradna/Informace-pro-skoly/Stanovisko-Ceske-skolni-inspekce-poskytovani-porad

Národní ústav pro vzděláváníhttp://www.nuv.cz/t/ciz – terminologie, legislativa, podpůrná opatření, otázky a odpovědi atd.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ)http://www.auccj.cz/ — učebnice, metodické materiály, sborníky, časopisy, odkazy
…..

Podrobný+manuál+ke+stažení

ПЕРЕЕЗД!

В декабре часть нашего Центра переезжает по новому адресу.

Центр для иностранцев Южноморавского края будет закрыт для личного посещения с 15.12. до 19.12. включительно. Если вам будет необходимо связаться с нашим информационным центром в эти дни, вы можете написать по электронному адресу cizincijmk@jmk.cz или позвонить по указанному телефону +420 734 510 213.

Адаптационно-интеграционные курсы 16.12 будут проводиться на том же месте без изменений.

PokuЕсли ваш курс чешского языка будет перенесен, вы получите информации об изменениях от преподавателя курса.d by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Юридические и социальные консультации с 15.12.2022 по 16.01.2023 не будут проводиться в офисах по адресу Мезирка 1. Консультации будут проходить в офисах наших партнеров - организаций ОПУ (OPU) и Епархиальная харита в Брно (Diecézní Charita Brno). О месте проведения консультации мы сообщим вам при записи на консультацию.

С 20.12. наш информационный центр будет открыт по новому адресу - Kounicova 13. Дорога в новый офис займет у вас всего на 3 минуты больше.

карта