Events

15/3/2022

Share article

Các loại hình cư trú tại CH Séc

Trung tâm hội nhập trân trọng thông báo và kính mời ông/bà tham dự buổi thuyết trình về Các loại hình cư trú tại CH Séc”.

  • Thời gian: 18:00 – 20:00, ngày 15/03/2022
  • Địa điểm: Mezírka 1, 602 00 Brno – tầng 6
  • Ngôn ngữ thuyết trình: Tiếng Việt
  • Nội dung buổi thuyết trình:
    • Phân tích các giấy phép cư trú tại CH Séc.
    • Những thủ tục cần thiết khi đệ đơn xin cư trú và gia hạn giấy tờ cư trú tại CH Séc.
    • Chứng minh tài chính khi đệ đơn xin cư trú và gia hạn giấy tờ cư trú tại CH Séc.

Trong trường hợp tham dự, quý vị vui lòng đăng ký qua đường link này: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD6M6LOmcbAE4V4ZVbGMpqFM6Wd1YV8-bfiwdcqb0pcVgafA/viewform?usp=sf_link 

Hãy liên hệ với chúng tôi trong trường hợp quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.
Sdt.: 731 426 304
Email: nam.tran@brno.charita.cz

Trân trọng,
Trung tâm hội nhập