Vzdělávání

  Adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny.

  Mateřské a základní školy

  Co je povinná školní docházka?

  Je to zákonná povinnost dětí navštěvovat v určitém věkovém rozmezí školu.

  Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku (září) dovrší 5 let.
  Školní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku (září) dovrší 6 let.

  V ČR má povinná školní docházka 10 let (1 rok předškolní docházka v MŠ a 9 let školní docházka v ZŠ). 

   

  V jakém případě musím dítě přihlásit do školy?

  Záleží na typu vašeho pobytu v ČR:
  pobyt do 90 dnů = není vaše povinnost, ale je možnost přihlásit dítě k povinné školní docházce,
  nad 90 dnů = je vaše povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce. 

   

  Jak dítě přihlásit?

  MATEŘSKÁ ŠKOLA

  Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku (září) dovrší 5 let. 
  Podmínkou pro přijetí do MŠ v ČR je aktuálně MZČR nařízeno povinné očkování.

  O přijetí do MŠ rozhoduje ředitel/ka školy.
  Nejdéle v den nástupu dítěte do MŠ musí rodiče prokázat legálnost pobytu na území ČR.

  Mé dítě dovrší 5 let v srpnu 2022 = budu ho hlásit do MŠ na rok 2022/2023:

  Příchozí z Ukrajiny po datu 24. 2. 2022 mají termín pro podání přihlášek do MŠ od 1. 6 do 15. 7. 2022.
  Stáhněte si tento dokument: Запис ZŠ a Запис MŠ.

  Zápisy do MŠ: z daného termínu 1. 6. – 15. 7. si jednotlivé školy po dohodě se zřizovatelem stanoví konkrétní dny pro přijímání přihlášek (a vlastní zápis – zda vůbec budou pořádat zápisy za přítomnosti dětí a rodičů, nebo jenom ve stanovených dnech přijímat přihlášky a ověřovat náležitosti)

  Ke konci května očekáváme podrobnějších informace za všechny mateřské školy. 

  Zápisy do 1. tříd ZŠ: z daného termínu 1. 6. – 15. 7. si jednotlivé školy po dohodě se zřizovatelem stanoví konkrétní dny pro přijímání přihlášek (a vlastní zápis – zda vůbec budou pořádat zápisy za přítomnosti dětí a rodičů, nebo jenom ve stanovených dnech přijímat přihlášky a ověřovat náležitosti)

  Termíny pro přijímání přihlášek budou školy zveřejňovat na webových stránkách postupně v průběhu měsíce května.


  ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  Záleží na více okolnostech:

  Mé dítě dovrší 6 let v srpnu 2022 = budu ho hlásit do 1. třídy ZŠ na rok 2022/2023.

  a) Dítě budu hlásit do 1. třídy ZŠ až na rok 2022/2023:

  Příchozí z Ukrajiny po datu 24. 2. 2022 mají termín pro podání přihlášek do ZŠ od 1. 6 do 15. 7. 2022.

  O pomoc můžete požádat naše Centrum.
  Na toto téma povedeme webinář a zveřejníme návodné dokumenty Zápis do MŠ, Zápis do ZŠ pro rok 2022/2023 (v CZ, EN, RU).

  b) Dítě chci přihlásit nyní (školní rok 2021/2022):

   1. mailem nebo telefonicky: oslovit ředitele nebo zástupce školy (jsou uvedeni na webu školy)
   2. kontaktujte nás
  POZOR: Náš návod v dokumentu Zápis do ZŠ platí POUZE pro děti hlásící se do 1. třídy ZŠ na rok 2022/2023 (viz bod a) v jiném případě nás kontaktujte nebo se obraťte na školu ve vašem okolí, školu spádovou, určenou či jinou. Data uvedená v dokumentu platí pro žáky mimo ukrajinské uprchlíky před válkou, pro UKR příchozí po 24.2. platí datum podání přihlášky od 1.6. do 15.7.2022!

   

  Do které školy dítě přihlásit?

  Můžete si vybrat jednu z následujících variant:

  1. spádová škola = škola v místě vašeho pobytu.

  POZOR: Vztahuje se pouze na podávání přihlášek do 1. třídy základních škol pro školní rok 2022/2023, v průběhu letošního školního roku již není spádovost určující.

  : web pro zjištění vaší mateřské školy zde 
  : web pro zjištění vaší základní školy zde 
  nápověda: zadáte na webu adresu svého bydliště = ukáže se vám Vaše spádová škola

  2. určená škola – škola poskytující jazykovou přípravu českého jazyka pro cizince. 

  Seznam určených škol vám můžeme poskytnout.

  3. ostatní školy – vyberete si jakoukoliv školu (ve vaší blízkosti nebo dle vašich požadavků).

  POZOR: Vaše dítě můžete přihlásit na jakoukoliv školu i mimo tyto oslovené, školy určené nebo spádové.

  Vysoké školy

  Pomoc ukrajinským studentům vysokých škol a akademickým pracovníkům nabízejí také brněnské univerzity.

  MASARYKOVA UNIVERZITA

  Pro studenty Masarykova univerzita teprve připravuje stipendia, aby studenti, kteří započali studium na Ukrajině, mohli studium na MUNI dokončit. Pro aktuální informace pište na prihlaska@muni.cz nebo sledujte MUNI pomáha Ukrajině.

  Nabídka zaměstnání akademickým pracovníkům zde. V případě, že potřebujete jinou pracovní pozici než inzerovanou, můžete zaslat životopis a poptávku po pracovní pozici na hrmuni@rect.muni.cz.

  MENDELOVA UNIVERZITA

  Mendelova univerzita dává ukrajinským studentům možnost studovat programy ve všech stupních vzdělání v AJ a ČJ zadarmo. Více informací a nabídka studijních programů zde. Oficiální stránky univerzity zde.

  VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO

  Veterinární univerzita v Brně přijme 10 ukrajinských studentů jako stážisty. Studenti budou ubytování na náklady univerzity ubytovaní na kolejích. Jejich stáž bude také hrazena univerzitou. Pro aktuální informace sledujte web.

  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

  Uchazeči o studium na Vysokém učení technickém (VUT) mohou podávat přihlášky do programů v českém nebo anglickém jazyce. Jsou osvobozeni od placení poplatku za přihlášku a za ověřování předchozího vzdělání. Pro studium v českém jazyce je nutné projít kurzem českého jazyka.

  VUT také nabízí možnost zaměstnání pro akademické pracovníky. Detailnější informace získáte zde.

  JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ

  Janáčkova akademie múzických umění nabízí možnost studia ukrajinským studentům, kteří započali své studium v příbuzných oborech. Více informací zde. Jedná se o divadelní a hudební fakulty.

   

  Materiály pro vzdělávání dětí v ukrajinštině

  Vzdělávací obsah:

  Audio a e-knihy v ukrajinštině:

  Videa v ukrajinštině:

  Další vzdělávací materiály najdete v sekci Dokumenty – Školství