Školství a vzdělávání

Mateřská škola

  • Předškolní vzdělání je povinné pro děti, které do začátku školního roku dovrší 5 let. Pokud má tedy vaše dítě 5. narozeniny dříve než v září, musí nastoupit do mateřské školy v daném školním roce.
  • Podmínkou pro přijetí do školky je povinné očkování – neplatí pro povinné předškolní vzdělávání od 5 let dítěte. 
  • Nejpozději v den nástupu dítěte do školky musíte prokázat legálnost pobytu na území ČR.
  • Pokud jste přijeli do ČR po datu 24. 2. 2022, máte termín pro podání přihlášek do mateřských škol od 1. 6 do 15. 7. 2022. 

Vybrat si můžete kteroukoliv školu ze seznamu mateřských škol v Jihomoravském kraji

Přednostně jsou dětí přijímány do spádové mateřské školy (v místě vašeho bydliště). Je však možné, že z kapacitních důvodů nebudou některé školky ukrajinské děti přijímat, ani pokud se jedná o vaši spádovou mateřskou školu. V tomto případě doporučujeme zařadit děti alespoň do některé z adaptačních skupin.

Obecné informace o zápisu pro školní rok 2022/2023 najdete v dokumentu Zápis MŠ

 

Základní škola

  • Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, a to pro děti, které do začátku školního roku dovrší 6 let.
  • Vztahuje se na všechny cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky. Ukrajinské děti ale mají prostor pro adaptaci. Do školy tak musí nastoupit až od 1. září 2022.
  • Pokud jste přijeli do ČR po datu 24. 2. 2022, máte termín pro podání přihlášek na základní školu od 1. 6 do 15. 7. 2022.  

Vybrat si můžete kteroukoliv školu ze seznamu základních škol v Jihomoravském kraji

Přednostně jsou dětí přijímány do spádové základní školy (v místě vašeho bydliště). Je však možné, že z kapacitních důvodů budete muset využít jinou školu.

Více informací o zápisu najdete v dokumentu Zápis ZŠ

 

Vysoká škola

Pomoc ukrajinským studentům vysokých škol a akademickým pracovníkům nabízejí také brněnské univerzity

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita připravuje stipendia pro studenty, kteří započali studium na Ukrajině. Pro aktuální informace pište na prihlaska@muni.cz nebo sledujte MUNI pomáha Ukrajině.

Masarykova univerzita aktuálně nabízí i zaměstnání akademickým pracovníkům. V případě, že potřebujete jinou pracovní pozici než inzerovanou, můžete zaslat životopis a poptávku po pracovní pozici na hrmuni@rect.muni.cz.

Mendelova univerzita

Mendelova univerzita nabízí ukrajinským studentům možnost studovat programy ve všech stupních vzdělání v anglickém a českém jazyce zdarma. Prohlédněte si aktuální nabídku studijních programů pro příchozí z Ukrajiny nebo navštivte oficiální stránky univerzity pro obecné informace o studiu. 

Veterinární univerzita Brno

Veterinární univerzita v Brně přijme na stáž 10 ukrajinských studentů. Stáž i ubytování na kolejích bude hrazeno univerzitou. S žádostmi se můžete obracet na Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy na e-mailu prorektorvvz@vfu.cz. Aktuální informace sledujte na univerzitním webu.

Vysoké učení technické 

Uchazeči o studium na Vysokém učení technickém mohou podávat přihlášky do programů v českém nebo anglickém jazyce. Jsou osvobozeni od placení poplatku za přihlášku a za ověřování předchozího vzdělání. Pro studium v českém jazyce je nutné projít kurzem českého jazyka.

Vysoké učení technické nabízí i možnost zaměstnání pro akademické pracovníky. Aktuální informace najdete na stránkách školy.

Janáčkova akademie múzických umění

Akademie nabízí studentům z Ukrajiny možnost studia na divadelní a hudební fakultě, pokud už započali své studium v příbuzných oborech na Ukrajině. Bližší informace, najdete je na stránkách školy

 

Mohlo by vás zajímat:

Audio a e-knihy v ukrajinštině:

Videa v ukrajinštině:

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa