Příjezd a pobyt

POZOR! Od 2. 5. 2022 je zkrácena lhůta pro registraci po příjezdu a pro hlášení změn místa pobytu na 3 dny.

Postup pro oznámení změny místa pobytu, včetně formulářů, naleznete níže na této stránce v sekci „Pobyt“.

Příjezd

Na území ČR potřebujete mít platné pobytové oprávnění. Před tím, než v ČR požádáte o dočasnou ochranu, důkladně zvažte, zda v ČR chcete po dobu trvání této dočasné ochrany setrvat či zda plánujete žít v jiném členském státě EU.

V současné době totiž s udělenou dočasnou ochranou lze do jiných členských států EU cestovat, avšak jen krátkodobě (tj. do 90 dní), např. za účelem turistiky. Obecně nelze garantovat, že výhody spojené s udělenou dočasnou ochranou, jako veřejné zdravotní pojištění, vzdělávání, volný přístup na trh práce, asistence se zajištěním ubytování a další, budete moci čerpat i v jiných zemích.

1. Jestliže nemáte ubytování, chcete začít v nejbližší době pracovat nebo nemáte pojištění:

Pokud nemáte a nemůžete si zajistit ubytování, případně chcete začít pracovat či nemáte zdravotní pojištění, můžete požádat o dočasnou ochranu. Žádost je nutné podat osobně (ve zvláštních případech lze od osobního podání upustit). Velmi doporučujeme přijít i s dětmi. Pokud budete pro děti žádat o dočasnou ochranu bez jejich přítomnosti, je nutné s sebou mít jejich cestovní doklad nebo rodný list a fotografii pasového formátu.

a) Jestliže jste do ČR přicestovali po 24. 2. 2022, podáváte žádost o dočasnou ochranu v Krajském asistenčním centru pomoci:

Veletrhy Brno, a.s., pavilon B, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

 • Zprostředkují mi zde ubytování (zároveň splní ohlašovací povinnost)
 • Vyřeší pobytové náležitosti (udělí dočasnou ochranu, ale i zdravotní pojištění)
 • Převezou mě do místa pobytu

b) Pokud jste do ČR přicestovali před 24. 2. 2022 (např. bezvízově nebo na krátkodobé schengenské vízum; a tento pobyt vám v nejbližších 14 dnech končí) o pobytové oprávnění požádejte na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

  Dočasná ochrana v ČR:

  Vztahuje se na: – občany Ukrajiny

   – osoby s udělenou mezinárodní ochranou na Ukrajině před 24. 2. 2022

  – rodinní příslušníci osob uvedených výše (manžel nebo manželka; nezletilé děti; jiní blízcí příbuzní, kteří tvoří součást rodiny)

  – cizince s povoleným trvalým pobytem na území Ukrajiny, kteří zároveň nemohou vycestovat do státu, jehož jsou občany

  [!] Pokud jste o dočasnou ochranu již požádali v jiném členském státě EU, případně Vám již jiný členský stát dočasnou ochranu udělil, Česká republika Vám již nemůže dočasnou ochranu udělit.

  Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR mohou stanovit místo, kde žádost o udělení dočasné ochrany požádáte.

   ZA OSOBY POŽÍVAJÍCÍ DOČASNÉ OCHRANY SE POVAŽUJÍ VŠICHNI, KOMU BYLO OD 24. 2. 2022 UDĚLENO SPECILÁNÍ DLOUHODOBÉ VÍZUM.

  Udělené dočasné ochrany se lze vzdát. Nicméně není možné zaručit, že po tom, co se dočasné ochrany vzdáte, bude její udělení v jiném členském státě EU bez problémů. Informaci o postupu pro následné nové udělení dočasné ochrany v jiné zemi si proto ověřte u příslušných orgánů daného státu.

  Ministerstvo vnitra ČR proto doporučuje, abyste o dočasnou ochranu požádali až v zemi, ve které chcete setrvat.

  Cestování

  Cestovat mimo území ČR v rámci schengenského prostoru je možné: v jiném státě schengenského prostoru můžete strávit max. 90 dní (např. za účelem turistiky). Pokud máte speciální dlouhodobé vízum (s kódem D/VS/U), byli jste automaticky převedeni do systému dočasné ochrany, a i vy můžete v rámci schengenského prostoru cestovat.

  POZOR však na případy, kdy potřebujete cestovat mimo schengenský prostor.

  • Pokud Vám bylo dříve uděleno speciální dlouhodobé vízum s kódem D/VS/U (a na tomto vízu máte vyznačen počet vstupů „00“ nebo Vám bylo vízum vyznačeno jen razítkem do pasu) a cesta mimo schengenský prostor je nezbytná, je nutné si před cestou na pracovišti OAMP vyřídit štítek s neomezeným počtem vstupů (multiple), abyste se mohli vrátit zpět do ČR.
  • Naopak dočasná ochrana v případě cest mimo schengenský prostor nezaniká.

   

  2. Jestliže máte zajištěno ubytování, nepotřebujete začít ihned pracovat a máte zdravotní pojištění:

  Pokud jste přicestovali s biometrickým pasem, lze pobývat až 90 bezvízově. Do 3 dnů je však potřeba registrovat se u cizinecké policie:

  • Bydlím v hotelu, penzionu apod.: ohlašovací povinnost splní ubytovatel přes elektronický systém.
  • Bydlím v soukromí, u známých, rodiny: musím do 3 dnů osobně zajít do Asistenčního centra pomoci nebo na pracoviště Cizinecké policie Oddělení pobytových agend. Měl bych znát adresu pobytu, ideální je přijít přímo s ubytovatelem.

  Kontakty:

  Oddělení pobytových agend Brno
  Cejl 62b, 602 00 Brno
  +420 974 628 131
  E-mail: krpb.ocp.opa.bm.sekret@pcr.cz

  Oddělení pobytových agend Břeclav
  Pod zámkem 922, 691 42 Valtice
  + 420 974 632 831
  E-mail: krpb.ocp.opa.bv.sekret@pcr.cz

  Oddělení pobytových agend Znojmo
  Pražská 59, 669 02 Znojmo
  + 420 974 641 821
  E-mail: krpb.ocp.opa.zn.sekret@pcr.cz

  Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
  Velkomoravská 16, 695 01 Hodonín
  + 420 974 633 852, provizorní pracoviště, pouze po domluvě

  Pobyt

  Hlášení změn

  Pokud se v rámci území ČR stěhujete, je nutné takovou změnu ohlásit Ministerstvu vnitra. Ohlášení změny místa pobytu, ale i jiných skutečností, můžete učinit osobně nebo písemně.

  Osobní ohlášení změny je možné jen v pracovních dnech, a to na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (Adresa: Pavilon B, Výstaviště 405/1, Brno) nebo pracovišti OAMP Ministerstva vnitra.

  Pro písemné ohlášení změny využijte formuláře Ministerstva vnitra (viz níže). Vyplněný formulář zašlete poštou na adresu pracoviště OAMP, v jehož obvodu se nacházíte. Pokud jste se tedy přestěhovali do Jihomoravského kraje, odesílejte formuláře na adresu:

  Ministerstvo vnitra ČR
  Odbor azylové a migrační politiky (OAMP)
  Oddělení pobytu cizinců JMK
  Tuřanka 1554/115b
  627 00 Brno

  Formulář pro ruční vyplnění naleznete na tomto odkaze.

  Formulář pro elektronické vyplnění naleznete zde. (POZOR! Elektronicky vyplněný formulář je nutné vytisknout a poslat poštou! Změny ohlášené e-mailem nejsou brány v potaz.)

  Další informace pro občany Ukrajiny:

  Ministerstvo vnitra České republiky
  Brno pomáhá Ukrajině