Příjezd a pobyt

 • Po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 začala ČR udělovat ukrajinským občanům speciální víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění.
 • 21. března 2022 nabyl účinnosti tzv. lex Ukrajina a došlo ke spuštění institutu dočasné ochrany. Všechna speciální víza platná k tomuto dni se začala automaticky považovat za víza za účelem dočasné ochrany. 
 • Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) a policie tedy začali od tohoto dne udělovat dočasnou ochranu. Vízum se uděluje s maximální dobou platnosti do 31. března 2023, ale podle situace na Ukrajině může být prodlouženo. 
 • Dočasná ochrana zahrnuje povolení k pobytu, přístup na trh práce a k ubytování, lékařskou pomoc a přístup dětí ke vzdělání. Její držitel má také právo otevřít si základní bankovní účet.
 • Před tím, než v ČR požádáte o dočasnou ochranu, dobře zvažte, jestli u nás chcete po dobu její platnosti zůstat. S udělenou dočasnou ochranou totiž můžete do jiných členských států EU cestovat jen krátkodobě.

 

V KACPU si vyřídíte vše potřebné

Hned po příjezdu navštivte Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Zde vyřídíte všechny nezbytnosti potřebné k pobytu v České republice.

letak-ukrajina_04_CZ

 

Aktuální provozní doba:

pondělí, středa   8.00 – 16.00

pátek                    8.00 – 15.00 

úterý, čtvrtek, sobota, neděle a svátky zavřeno

                                                                                          

Mohlo by vás zajímat:

 • Pokud jste přicestovali s biometrickým pasem, lze v ČR pobývat až 90 dní bezvízově. Do 3 dnů je však potřeba registrovat se u cizinecké policie – lze vyřídit v KACPU. 
 • Nemůžete si zajistit ubytování? Můžete požádat o dočasnou ochranu.  
 • Chcete začít pracovat a nemáte zdravotní pojištění? I v tomto případě zažádejte o dočasnou ochranu.
 • O dočasnou ochranu žádejte osobně. Můžete si ji vyřídit na KACPU, pokud jste přicestovali po 24. 2. 2022. V ostatních případech využijte Odbor azylové a migrační politiky (OAMP).
 • S udělenou dočasnou ochranou lze do jiných členských států EU cestovat jen krátkodobě (tj. do 90 dní), např. za účelem turistiky. V dané zemi ale nemůžete využívat další práva (například pracovat), pokud to tato země osobám s dočasnou ochranou udělenou v jiném členském státě přímo nepovoluje. To si však musíte ověřit u příslušných orgánů konkrétního státu.
 • Pokud jste měli platné pobytové oprávnění, pobývali v ČR před 24. 2. 2022 a zároveň Vám tento pobyt vypršel nebo jste si jej neprodloužili, nemáte nárok na udělení dočasné ochrany. Vaši situaci můžete řešit na pracovišti OAMP.
 • Pokud se v rámci ČR stěhujete, je nutné takovou změnu ohlásit Ministerstvu vnitra. Ohlášení změny místa pobytu, ale i jiných skutečností, můžete učinit osobně na nejbližším KACPU nebo OAMP nebo písemně nejpozději do 3 pracovních dnů.  Elektronicky vyplněný formulář je nutné vytisknout a poslat poštou. Pokud je to možné, využijte písemné doručení. 

 

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa