Příjezd a pobyt

 • Po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 začala ČR udělovat ukrajinským občanům speciální víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění.
 • 21. března 2022 nabyl účinnosti tzv. lex Ukrajina a došlo ke spuštění institutu dočasné ochrany. Všechna speciální víza platná k tomuto dni se začala automaticky považovat za víza za účelem dočasné ochrany. 
 • Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) a policie tedy začali od tohoto dne udělovat dočasnou ochranu. Vízum se uděluje s maximální dobou platnosti do 31. března 2023, ale podle situace na Ukrajině může být prodlouženo. 
 • Dočasná ochrana zahrnuje povolení k pobytu, přístup na trh práce a k ubytování, lékařskou pomoc a přístup dětí ke vzdělání. Její držitel má také právo otevřít si základní bankovní účet.
 • Před tím, než v ČR požádáte o dočasnou ochranu, dobře zvažte, jestli u nás chcete po dobu její platnosti zůstat. S udělenou dočasnou ochranou totiž můžete do jiných členských států EU cestovat jen krátkodobě.

 

V KACPU si vyřídíte vše potřebné

Hned po příjezdu navštivte Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Zde vyřídíte všechny nezbytnosti potřebné k pobytu v České republice.

letak-ukrajina_04_CZ

 

Aktuální provozní doba:

Pondělí, středa, pátek: 8:00 – 17:00                                                                                              

Mohlo by vás zajímat:

 • Pokud jste přicestovali s biometrickým pasem, lze v ČR pobývat až 90 dní bezvízově. Do 3 dnů je však potřeba registrovat se u cizinecké policie – lze vyřídit v KACPU. 
 • Nemůžete si zajistit ubytování? Můžete požádat o dočasnou ochranu.  
 • Chcete začít pracovat a nemáte zdravotní pojištění? I v tomto případě zažádejte o dočasnou ochranu.
 • O dočasnou ochranu žádejte osobně. Můžete si ji vyřídit na KACPU, pokud jste přicestovali po 24. 2. 2022. V ostatních případech využijte Odbor azylové a migrační politiky (OAMP).
 • S udělenou dočasnou ochranou lze do jiných členských států EU cestovat jen krátkodobě (tj. do 90 dní), např. za účelem turistiky. V dané zemi ale nemůžete využívat další práva (například pracovat), pokud to tato země osobám s dočasnou ochranou udělenou v jiném členském státě přímo nepovoluje. To si však musíte ověřit u příslušných orgánů konkrétního státu.
 • Pokud jste měli platné pobytové oprávnění, pobývali v ČR před 24. 2. 2022 a zároveň Vám tento pobyt vypršel nebo jste si jej neprodloužili, nemáte nárok na udělení dočasné ochrany. Vaši situaci můžete řešit na pracovišti OAMP.
 • Pokud se v rámci ČR stěhujete, je nutné takovou změnu ohlásit Ministerstvu vnitra. Ohlášení změny místa pobytu, ale i jiných skutečností, můžete učinit osobně na nejbližším KACPU nebo OAMP nebo písemně nejpozději do 3 pracovních dnů.  Elektronicky vyplněný formulář je nutné vytisknout a poslat poštou. Pokud je to možné, využijte písemné doručení.