O centru

Centrum pro cizince JMK je službou Jihomoravského kraje. Provoz Centra je financován Evropskou unií z národního fondu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky a rozpočtu Jihomoravského kraje. Centrum svou činností podporuje začlenění cizinců do české společnosti. Hlavním cílem je zajistit rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře.

Ve spolupráci s partnery poskytujeme bezplatně tyto služby:

  • odborné sociální, právní a pracovní poradenství,
  • kurzy českého jazyka a počítačové kurzy,
  • asistence při jednání na úřadech,
  • bezplatný přístup k internetu,
  • možnost zapůjčení literatury v různých jazycích,
  • přednášky, workshopy a semináře pro širokou odbornou veřejnost,
  • volnočasové aktivity a další služby.

Integrace cizinců probíhá v Jihomoravském kraji odděleně pro občany EU a pro ostatní.

Služby tohoto Centra jsou určeny:

  • cizincům ze zemí mimo EU, kteří jsou oprávněni dlouhodobě pobývat na území České republiky (mající povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu; mající dlouhodobé vízum; mající povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU; jsou v řízení u udělení víza za účelem strpění pobytu na území; jsou v řízení o udělení povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu; jsou v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU),
  • osobám, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azyl, doplňková ochrana).

Kromě služeb pro cizince, poskytuje Centrum informace a podporu i majoritě vč. orgánů veřejné správy, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionu.

 

Mimo Jihomoravský kraj se můžete obracet na další centra:

Rozcestník