Kurz

koordinátor/ka: Agnieszka Landowska

landowska.agnieszka@cizincijmk.cz

30/1/2024

15:30

Sdílet článek

Příprava na přijímací zkoušky na střední školu

Účastníci se naučí, jak pracovat s testy jednotné přijímací zkoušky, jaké typy otázek testy obsahují a jaká slovní zásoba se v zadání testů vyskytuje.

Kurz se zaměřuje na procvičování testových zadání pro 4leté obory, tedy pro žáky, kteří se na střední školu s maturitou hlásí z 9. třídy základní školy.

Kurz není koncipován jako doučování obsahu předmětů matematika a český jazyk, ale za svůj cíl si klade zejména seznámení s písemnými testy, slovní zásobou zadání úkolů a principem vyplňování záznamového archu.

Kurz nezaručuje přijetí účastníků na střední školu, pouze pomáhá s přípravou a seznámení se specifickou jazykovou stránkou testů, která může dělat žákům potíže.

Úroveň: A2+

Základní informace

Datum konání: 30. 1. 2024
Čas konání: 15:30
Místo konání:

Kounicova 13, Brno, učebna U2.2 (2. patro)

Registrace probíhá od 18. 1. 2024 0:00 do 25. 1. 2024 0:00

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.

Vyberte prosím v seznamu některou položku.

Pozvěte své přátele

Sdílet na Facebooku