Kurz

21/10/2022

Sdílet článek

Kurz češtiny pro rodiče s dětmi (Slované) – volná místa!

Na kurzu máme ještě pár volných míst, neváhejte se přihlásit.

Slované 

Vyučování bude probíhat on-line přes Google Meet.

A0   pondělí+ pátek: 9:00-9:45 (úplní začátečníci) 

 

Projekt „Provoz centra pro cizince JMK 2022-2023“, reg. č. AMIF/31/02, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky

Registrace probíhá od 19. 10. 2022 14:00 do 31. 10. 2022 17:00

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.

Vyberte prosím v seznamu některou položku.