Intenzivní kurzy

Během letních prázdnich u nás můžete navštěvovat letní intenzivní kurzy pro dospělé. V kurzu procvičíte gramatiku, konverzaci, poslech i porozumění psanému textu. Otvíráme kurzy pro začátečníky i pokročilé. 

3x týdně 3 hodiny Českého jazyka s profesionálním lektorem

délka trvání: 6 týdnů