Gramatické kurzy

Gramatické kurzy probíhají v prostorách Centra pro cizince JMK na adrese Mezírka 1. Brno – střed. Jeden kurz trvá 3,5 měsíce a je strukturován takto:

25 lekcí – 1 lekce = 3 x 45 min (2 lekce týdně)

Kurzy probíhají v následujících dnech a časech:

St + Po

7:15 – 8:45; 9:00 – 11:30; 17:30 – 20:00

Út + Čt:

7:15 – 8:45; 9:00 – 11:30; 17:30 – 20:00

 

Kurzy jsou vyučovány zkušenými učiteli a jsou rozděleny do následujících cílových úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:

A1.1. – A1.2. – A2.1. – A2.2. – B1.1.

Systém našich kurzů je následující:

Absolutní začátečníci jsou zapsáni  do kurzu A1.1 (Kurz, kde je jediným počátečním požadavkem znalost latinské abecedy.)

Pokud nejste začátečník, musíte přijít na konzultaci a složit „rozřazovací“ test.

Postup z jedné úrovně do druhé je ověřen závěrečným testem. Zkouška zkoumá látku, která je předmětem daného kurzu. Pokud je skóre ve výsledném testu 70% a více, můžete se přihlásit do dalšího kurzu.

Tato pravidla nejsou míněna jako omezení, snažíme se zajistit maximální kvalitu našich kurzů. Proto je důležité co nejpřesněji určit úroveň, aby byla třída homogenní.

Vzhledem k tomu, že čas přidělený každé lekci je relativně dlouhý, můžeme do každého kurzu přijmout 10 až 15 studentů. Naše zkušenost potvrzuje, že tříhodinová (nebo 1,5hod.) lekce pro cca 10-15 studentů je uspokojivá a zaručuje stabilní a rychlý pokrok.

Pokud máte zájem o naše kurzy, zaregistrujte se níže nebo kdekoli na našich stránkách. Budeme vás kontaktovat.

V našich kurzech používáme následující knihy:

  • CVEJNOVÁ, Jitka. Česky, prosím I. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1577-6
  • CVEJNOVÁ, Jitka. Česky, prosím II. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2105-0.
  • HOLÁ, Lída, Pavla BOŘILOVÁ a Zdena MALÁ. Česky krok za krokem 2 =: Czech step by step 2 = Tschechisch Schritt für Schritt 2 = Češskij šag za šagom 2. 1. vydání. Praha: Akropolis, 2009-2016. ISBN 978-80-86903-92-7.
  • HOLÁ, Lída. Česky krok za krokem 1: Czech step by step 1 : A1-A2. Praha: Akropolis, 2016. ISBN 978-80-7470-129-0.