Změny zaměstnavatele od 12. dubna 2021

S koncem nouzového stavu k 11. dubnu 2021 končí i dočasná možnost zjednodušené změny zaměstnání držitelů zaměstnaneckých a modrých karet.

Od 12. dubna 2021 lze měnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení již výhradně podle pravidel stanovených zákonem o pobytu cizinců:

  • držitel zaměstnanecké karty: oznámení změny zaměstnavatele nebo pracovní zařazení Ministerstvu vnitra alespoň 30 dní předem; změna zaměstnavatele nejdříve po 6 měsících od vydání karty;
  • držitel modré karty: změna zaměstnavatele nebo pracovní zařazení během prvních 2 let pouze po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra.