Usnadnění změny zaměstnání pro cizince v době nouzového stavu

Na základě usnesení vlády ČR mohou držitelé zaměstnaneckých karet a modrých karet až do konce nouzového stavu rychleji přejít k jinému zaměstnavateli či na jinou pracovní pozici.

1) Změna zaměstnavatele dříve než po 6 měsících

Všichni držitelé zaměstnanecké karty mohou Ministerstvu vnitra v době nouzového stavu oznámit změnu zaměstnavatele dříve než po 6 měsících od vydání první zaměstnanecké karty.
 

2) Zrychlení nástupu do nového zaměstnání

Po dobu nouzového stavu mohou držitelé zaměstnanecké karty a modré karty rychleji začít pracovat pro zaměstnavatele, který provádí krizová opatření nebo napomáhá k jejich provádění.

Zjednodušené podmínky se vztahují nejen na změnu zaměstnavatele, ale u držitelů zaměstnaneckých karet i na zaměstnání na další pracovní pozici u jiného zaměstnavatele a zaměstnání na jiné či další pracovní pozici u stejného zaměstnavatele.

Více informací na webových stránkách MVČR