TERMÍNY ADAPTAČNĚ INTEGRAČNÍCH KURZŮ V ŘÍJNU

TERMÍNY ADAPTAČNĚ INTEGRAČNÍCH KURZŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI:

Přihlašujte se na frs.gov.cz

Angličtina:
7.10.2021 – 14.00 – 18.00
15.10.2021 – 10.00 – 14.00
23.10.2021 – 10.00 – 14.00

Ruština:
1.10.2021 – 9.00 – 13.00
17.10.2021 – 10.00 – 14.00
22.10.2021 – 12.00 – 16.00

Ukrajinština:
12.10.2021 – 9.00 – 13.00
17.10.2021 – 9.00 – 13.00
21.10.2021 – 10.00 – 14.00
23.10.2021 – 9.00 – 13.00
26.10.2021 – 9.00 – 13.00

Přihlašujte se na frs.gov.cz.