Sčítání lidu, bytů a domů 2021

Kdo je povinen se sečíst? 

Na jaře letošního roku proběhne už 3. sčítání lidu, bytů a domů v novodobé historii samostatné České republiky. Povinnost sečíst se má každý občan ČR a cizinec, který v České republice pobývá déle než 90 dnů. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti.

Sčítá se  každý, kdo je přítomný na našem území v rozhodný okamžik (o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), pokud není diplomat nebo cizinec přítomný jen krátkodobě (do 90 dnů). Nezáleží na tom, zda tu má evidovaný pobyt.

Bydlíte-li v nemovitosti, kterou vlastníte, je vaší povinností sečíst se na této adrese. Vlastníte-li byt, který pronajímáte, sčítací formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Vyplní ho nájemníci, kteří tam bydlí. Majitelé nemají odpovědnost za vyplňování sčítacích formulářů jednotlivých uživatelů bytů. Pokud jste majiteli neobydleného bytu, formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Neobydlené byty totiž sečtou přímo sčítací komisaři.

Jaká je sankce?

Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

Jak sčítání probíhá? 

  • 27. března – 11. května 2021 – SČÍTÁNÍ ONLINE (https://scitani.cz/ – K dispozici je 7 jazykových verzí online formuláře v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině)
  • 27. dubna – 11. května – LISTINNÉ SČÍTÁNÍ (Pokud nevyplníte online formulář, přijde vám na adresu bydliště papírový formulář. Papírový formulář je pouze v českém jazyce, ale můžete si překlad stáhnout na webových stránkách. K dispozici je opět 7 jazykových verzí překladu.)
  • 28. května – 31. prosince – ZPRACOVÁNÍ DAT
  • 2022 – VÝSLEDKY

      Všechny důležité informace se dozvíte na: www.scitani.cz