Nejdůležitější informace o opatřeních proti šíření koronaviru v ČR

Aktualizace 21. května 

Provoz pracovišť OAMP  od 18. 5. do 16. 7. 2020

Během 14 dnů po návratu nebo příjezdu do ČR NEBUDE cizinci umožněn vstup na pracoviště OAMP. Přístup na pracoviště BUDE možný pouze na základě předchozího objednání.  Stále můžete zasílat žádosti poštou.

ODBAVENÍ BEZ OBJEDNÁNÍ bude možné pro:

 1. Vydání překlenovacího štítku za účelem vycestování z území, pro pracovníky v mezinárodní dopravě, kritické infrastruktury nebo pro potřeby ostatních státních orgánů.
 2. Převzetí písemnosti doručované veřejnou vyhláškou.
 3. Vydání výjezdního příkazu.
 4. Podání žádosti o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za dítě narozené na území.
 5. Byl-li cizinec již dříve vyzván k předložení originálu cestovního/matričního dokladu.

Z ostatních důvodů zasílejte žádosti na OAMP poštou.

Podrobnější informace najdete na stránkách MVČR

Pobytové záležitosti od 18. 5. do 16. 7. 2020

Nejdůležitější:

Další informace najdete zde.

Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující:

 • otevření vniřních prostor restaurací, kaváren, barů a jiných stravovacích podniků;
 • hotely a další ubytovací zařízení;
 • taxislužby;
 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže;
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);
 • hrady a zámky (vnitřní prostory);
 • přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
 • sauny a wellness centra;
 • možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;
 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti;
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob;
 • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol ve škole.
 • Dále je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících míst:
  o všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště;
  o prostředky veřejné dopravy;
  o všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Podrobnější informace najdete zde. 

Aktualizace 11. května 

S účinností od 11. května 2020 vláda ČR schválila částečné uvolnění vstupu do ČR pro občany třetích zemí.

– Od tohoto data bude umožněn vstup na území ČR cizincům, kterým byl již povolen pobyt, ale povolení si dosud nepřevzali (tj. bude umožněn příjezd na vízum za účelem převzetí povolení k pobytu – D/VR).

– Nově budou moci podat žádost a přicestovat pracovníci ze třetích zemí do vybraných profesí či do vybraných odvětví:

  a) sezónní pracovníci zejména do zemědělství 
  b) klíčoví pracovníci a jejich rodinní příslušníci 
  c) pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách 

Upozornění: Až na výjimky budou všichni cizinci povinni při vstupu na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování negativního RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře, jinak nelze vstoupit na území. Podrobnosti viz tabulka zde:
 – Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020

Více informací najdete zde.

 

Aktualizace 30. dubna 

Prodloužení nouzového stavu 

Poslanecká sněmovna ČR včera (29.4.) odsouhlasila prodloužení stavu nouze do 17. května 2020

Více informací: www.psp.cz

S ohledem na krizové opatření Vlády České republiky uvedené v čl. IV bod 3 usnesení vlády č. 443 ze dne 23. 4. 2020, které bylo vyhlášeno pod č. 193/2020 Sb., platí, že šedesátidenní doba, ve které po skončení pracovněprávního vztahu zaniká platnost zaměstnanecké karty, po dobu trvání nouzového stavu neběží. Tato doba začne běžet celá znovu (tj. v celé délce 60 dnů) až po skončení nouzového stavu v České republice. Tedy, jestliže držiteli zaměstnanecké karty v době nouzového stavu (tj. ode dne 12. 3. 2020) skončil pracovněprávní vztah, pro který mu byla zaměstnanecká karta vydána, bude mít možnost najít si nové zaměstnání a oznámit změnu zaměstnavatele ještě 60 dnů po skončení nouzového stavu. Totéž platí i v případě, že pracovněprávní vztah držitele zaměstnanecké karty skončil méně než 60 dnů před vyhlášením nouzového stavu (tj. méně než 60 dnů přede dnem 13. 3. 2020).

Aktuální informace o cestování: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Aktualizace 7. dubna

Harmonogramy vlády pro uvolňování opatření nařízených v době nouzového stavu. 

Zdroj: www.mzcr.cz

zdroj: www.msmt.cz

Aktualizace 7. dubna

Prodloužení nouzového stavu 

Poslanecká sněmovna ČR včera (7.4.) odsouhlasila prodloužení stavu nouze do 30. dubna 2020. Původně byl nouzový stav vyhlášen do 11. dubna. 

Více informací: www.psp.cz

Aktualizace 7. dubna

Rozhodnutí vlády ze dne 6. 4. 2020 

 • Od 7. dubna 2020 je možné využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství pro individuální sportování. Pokud sportovci udrží minimální rozestup dva metry od ostatních lidí, nemusí mít nasazenou roušku.
 • Od 7. dubna mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny.
 • Od čtvrtka 9. dubna mohou být otevřeny prodejny hobbymarketů, železářství, stavebniny a prodejny jízdních kol a cykloservisy. 
 • Všichni prodejci musí dodržovat přísná hygienická opatření. 
 • S okamžitou platností je zrušeno omezení činnosti pracovišť  CZECH Point. 
 • Od 14. dubna bude zmírněn zákaz vycestování z ČR. Obyvatelé ČR budou moci v naléhavých případech ze země vycestovat. (https://www.mvcr.cz/clanek/upravujeme-rezim-na-hranicich-po-velikonocich-se-mj-rozsiri-moznosti-vycestovat-do-zahranici.aspx)

Zdroj a více informací: www.vlada.cz

Aktualizace 2. dubna

Mimořádná opatření vlády ze dne 1. dubna 2020

 1. Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany hranic České republiky až do 24. dubna.
 2. Uložení povinnosti hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vyčlenit ve zdravotnických zařízeních speciální lůžka pro klienty ústavů sociálních služeb s prokázaným onemocněním COVID-19.
 3. Vláda povolila provoz prodejen domácích potřeb, v nichž je možné nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, rukavice či dezinfekci.

POZOR! Strážník městské policie vám může udělit pokutu až do výše 10 000 kč, pokud nemáte na veřejnosti nasazenou roušku, respirátor nebo jinou ochranu nosu a úst. 

Aktualizace 31. března

Rozhodnutí vlády ze dne 30. 3. 2020 

 • s platností do dne 11. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území ČR s výjimkou: cest do práce, návštěv lékaře nebo zdravotnického zařízení, nákupů spojených s obstaráváním základních lidských potřeb, cest za rodinou, pobytu v přírodě, řešení neodkladných záležitostí na úřadech a pohřbů.
 • s platností do dne 11. dubna 2020 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejnosti na nezbytné minimum. Osoby se mohou na veřejnosti pohybovat maximálně ve dvojici (nevztahuje se na členy jedné domácnosti a zaměstnance při výkonu práce).
 • od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (výjimka – děti do dvou let a řidiči jedoucí sami vozidlem)
 • Povinná 14 denní karanténa pro všechny vracející se ze zahraničí do ČR.

Více informací najdete na: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Aktualizace 30. března

Informace o chytré karanténě testované na jižní Moravě od pondělí 30. 3. 2020

Cílem chytré karantény je do tří dnů elektronicky „vytrasovat“ všechny rizikové kontakty nakaženého a co nejrychleji je testovat. Zpětné dohledání toho, kde se nakažený pohyboval a s kým se setkal, bude fungovat na základě mobilních dat od operátorů a jeho platební historie. Podmínkou je, že infikovaný s takovým způsobem mapovaní musí souhlasit. Pokud souhlas nedá, bude probíhat standardní trasování.

Cílem chytré karantény je do tří dnů elektronicky „vytrasovat“ všechny rizikové kontakty nakaženého a co nejrychleji je testovat. Zpětné dohledání toho, kde se nakažený pohyboval a s kým se setkal, bude fungovat na základě mobilních dat od operátorů a jeho platební historie. Podmínkou je, že infikovaný s takovým způsobem mapovaní musí souhlasit. Pokud souhlas nedá, bude probíhat standardní trasování hygieniků, které funguje na bázi rozhovorů.

Pro tento způsob monitoringu není potřeba instalace jakékoliv aplikace. Postačující je, když dá infikovaný souhlas k využití dat ze svého aparátu. O souhlasu nakaženého pak bude informován jeho mobilní operátor a banka. Operátor následně předá data o pohybu nakaženého v posledních dnech před zjištěním nákazy podle lokalizace jeho chytrého telefonu. Totéž učiní jeho banka na základě posledních plateb dotyčného kartou.

Mobilní operátor posléze pošle na příslušnou hygienickou stanici potřebné údaje o pohybu infikovaného a na základě těchto dat vznikne takzvaná vzpomínková interaktivní mapa. Ta nakaženému při následném pohovoru s hygienikem pomůže si rozpomenout, s kým se v zaznamenaném časovém intervalu potkal. Osoba, se kterou nakažený setrval v kontaktu déle než patnáct minut, se bude muset neprodleně dostavit k otestování.

Aktualizace 25. března

Rozhodnutí Ministra zdravotnictví ze dne 25.3. 2020

Lidé se venku mohou nově pohybovat maximálně ve dvou, s výjimkou členů domácnosti, při výkonu povolání, pohřbů a podnikatelské činnosti. Opatření také zakazuje lidem zdržovat se jinde než v místě bydliště. Pobyt na chatách a chalupách ministerstvo nedoporučuje.

Aktualizace 24. března

Rozhodnutí vlády ze dne 23. 3. 2020 

 • Mimořádné opatření, kterým vláda omezila volný pohyb a pobyt osob je prodlouženo až do 1. dubna 6.00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná opatření. 
 • NOVÁ vyhrazená doba pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let!!! Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin. (Platí pro všechny prodejny s prodejní plochou větší než 500m2)
 •  Vláda dočasně ruší poplatky za odesílání datových zpráv.

Více informací najdete na: www.vlada.cz

Aktualizace 20. března

 • Pokud cizinec pracuje v ČR na zaměstnaneckou kartu může od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu je nadále povinen ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek. Jestliže nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámí nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné oznámením. V takovém případě je však k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud je cizinec držitelem modré karty.
 • Vláda zakazuje občanům vycházet bez pokrývky nosu a úst. Jako ochranné prostředky poslouží roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály.
 • Pro všechna ubytovací zařízení platí obecně zákaz poskytovat ubytovací služby. Tento zákaz však neplatí pro ubytovávání cizinců do doby opuštění území České republiky a cizinců s pracovním povolením na území České republiky. Ubytovací zařízení tedy mohou i nadále poskytovat ubytovací služby, ale pouze těmto cizincům. Ubytovací služby jsou vymezeny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Všechny povinnosti ubytovatelů podle zákona o pobytu cizinců zůstávají v platnosti.
 • Ministerstvo zdravotnictví nově vyhradilo nákup v prodejnách potravin nebo lékárnách pro lidi nad 65 let a handicapované mezi 7:00 a 9:00.
 • Ministerstvo vnitra sděluje, že vzhledem k možným opatřením na hranicích sousedních a cílových států nemůže garantovat vpuštění na území cizího státu.
 • Odjezd do země původu – doporučujeme kontaktovat ambasády, které jsou v řadě případů velmi aktivní.
 • Některá opatření připravují i zaměstnavatele, je možné též zvážit změnu zaměstnání (viz výše).
 • Pravidla pro pendlery a jejich zpřísnění doporučujeme sledovat zde
 • Důležitá informace pro cizince zde

Aktualizace 19. března 

Informace o koronaviru v ČR na stránkách Ministerstva zdravotnictví

Na následujících stránkách najdete denně aktualizované základní informace o koronaviru českémanglickém jazyce. 

Webová stránka Ministerstva zdravotnictví

Aktualizace 18. března

“Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 vláda rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž opětovné zavedení ostrahy hranic.”

Výjimky: 

 • cesty do práce
 • cesty k lékaři
 • nezbytná cesta k příbuzným a blízkým přátelům
 • zajištění základních životních potřeb – nákup potravin, léků, drogistického zboží

Více informací: koronavirus.mzcr.cz

Úřední hodiny pracovišť OAMP MVČR od 16. 3. 2020 včetně:

Pondělí 9:00 – 12:00

Středa 9:00 – 12:00

Více informací: www.mvcr.cz/clanek/

Nejdpodstatnější informace pro obyvatele města Brna najdete zde

Akualizace 12. března 2020

Vláda České republiky dnes vyhlásila stav nouze. Platit začal od 14:00 po dobu 30 dnů. Od pátku 6:00 se také zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob (tzn. kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další, …).

Zakazuje se také pobyt v restauracích a hospodách mezi 20:00–6:00 hodinou a posilovnách. A úplný zákaz platí pro provozovatelny, které poskytují stravovací služby v nákupních centrech. Vláda také rozšířila zákaz výuky o základní umělecké školy.

Více informací na: www.vlada.cz

Aktualizace 11. března 2020

V souvislosti s vývojem ohledně prevence rozšíření COVID-19 Vás chceme vyzvat, abyste zvážili nutnost využití pracovišť MV ČR v případech, kdy lze věc vyřídit bez osobní návštěvy.  Dále, pokud jste se vrátili z Itálie, musíte se řídit níže uvedeným opatřením.
V této nově zřízené sekci budeme zveřejňovat další důležité informace a doporučujeme sledovat i stránky Ministerstva zdravotnictví.
Pouze pro cizince, kteří v důsledku opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. března 2020 mají být v karanténě a nemohou si svou záležitost vyřídit jinak než osobně na pracovišti Ministerstva vnitra byl zřízen informační email. Z kapacitních důvodů bude možné reagovat pouze na dotazy týkající se nutnosti vyřídit záležitosti s OAMP v případech karantény nebo onemocnění.

Děkujeme za pochopení. Email: pobyty@mvcr.cz.

Nová povinnost pro cizince žijících v ČR:

www.mvcr.cz/clanek

Další informace OAMP:

www.mvcr.cz/clanek

Další informace:

MZCR

Informace o koronaviru v angličtině, ruštině, čínštině, arabštině, francouzštině, španělštině:  

WHO

 

Mapu zasažených oblastí naleznete zde