Přehled změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 31.7.2019

Přehled změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 31.7.2019
(zákonem č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)

PŘEHLED_ZMĚN_v_ZPC_novela_2019_cz