Obnoveno prezenční poradenství ve čtvrtek a v pátek