Nová linka pomoci Ukrajině

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 od čtvrtka 18. srpna zřizují call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním cílem je poskytnout této skupině lidí informace a podporu. Fungovat bude ve dvou částech – sociálního poradenství a krizové intervence. Zároveň je toto poradenství určeno i osobám v České republice, které se snaží uprchlíkům na našem území pomáhat.

Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20.

Volejte v těchto časech: 

Sociální poradenství (čeština, ukrajinština, ruština, romština a maďarština) 

Pondělí–pátek od 9:00 do 17:00 

Krizová intervence (čeština, ukrajinština, ruština) 

Pondělí–pátek od 8:00 do 12:30 a od 16:00 do 21:00 

Sobota–neděle od 12:30 do 17:00