MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (www.cizincijmk.cz) pro vás připravilo základní informace a odkazy týkající se žáků-cizinců na školách. V tomto dokumentu najdete odkazy na informační portály, možné zdroje financování, metodické dokumenty a organizace v Jihomoravském kraji, které vám mohou poradit s tím, jak postupovat, pokud máte ve své škole žáky-cizince.

TEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ Základní odkazy

META, o.p.s. – www.inkluzivniskola.cz – komplexní informace o vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, informace o tom, jak postupovat, když k vám má nastoupit žák-cizinec, legislativa, studijní materiály, podklady, překlady dokumentů, praktické informace, metodická pomoc atd.

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV)  www.cizinci.nidv.cz – portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti a žáky-cizince – metodická pomoc, překlady dokumentů, výukové materiály atd.

MŠMT – http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu – doporučené učebnice pro výuku dětí a žáků-cizinců od předškolního věku po základní a střední školy, metodika práce s žáky-cizinci na základních školách, Krajská centra podpory pro vzdělávání dětí a žáků-cizinců; čeština jako cílový jazyk I. a II.

Česká školní inspekce – Stanovisko k poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům http://www.csicr.cz/cz/Poradna-QL/Poradna/Informace-pro-skoly/Stanovisko-Ceske-skolni-inspekce-poskytovani-porad

Národní ústav pro vzdělávání – http://www.nuv.cz/t/ciz – terminologie, legislativa, podpůrná opatření, otázky a odpovědi atd.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ)  http://www.auccj.cz/ – učebnice, metodické materiály, sborníky, časopisy, odkazy

…..

Podrobný+manuál+ke+stažení

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa