Aktuality z OAMP

Přístup na pobytová pracoviště bude nadále umožněn POUZE PŘEDEM OBJEDNANÝM KLIENTŮM, od
30.11.2020 bude možné se objednat již ke všem úkonům.

Přednostní termín pro návštěvu pracoviště bude poskytován na úkony vyžadující osobní přítomnost,
jejichž podání je podmíněno lhůtou. Jedná se zejména o:

  • registraci po příjezdu
  • zpracování biometrických údajů
  • výdej pobytových oprávnění
  • příjem žádostí o (dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na
    území, povolení k dlouhodobému pobytu navazující na dlouhodobé vízum, pobytová oprávnění pro děti narozené na území ČR, změna účelu dlouhodobého pobytu, o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana ČR/EU)

Objednání je možné online na https://frs.gov.cz , pokud je online objednání na dané pracoviště k dispozici, nebo telefonicky.

BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ bude přístup na pracoviště umožněn pouze pro potřeby:

  • vydání výjezdního příkazu, pokud byla cizinci rozhodnutím stanovena lhůta k vycestování
  • převzetí písemnosti doručované veřejnou vyhláškou
  • byl-li cizinec k návštěvě již dříve vyzván správním orgánem
  • vydání překlenovacího štítku, pokud hrozí prodlení z hlediska cizincem prokázaného důvodu (termín odjezdu doložený letenkou/jízdenkou, pro potřeby ostatních státních orgánů)

Odbavení bez předchozího objednání bude možné pouze v určených úředních hodinách
Bude-li žádost o udělení či prodloužení pobytového oprávnění podána pozdě (po zákonem stanovené lhůtě) z důvodu omezení provozu pracovišť, bude to zpravidla uznáno jako relevantní důvod pro takto opožděné podání. Žadatel je povinen důvody opožděného podání uvést a na výzvu prokázat.

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

https://mapy.cz/s/hogapuvuce