Akce

23/2/2021

Sdílet článek

Webinář Povinnosti cizinců (UKR)

Zveme Vás na webinář na téma Povinnosti cizinců, který se uskuteční v utery 23.02.2020 od 17.00 do 18.30. Prezentace proběhne v ukrajinštině.

V rámci této prezentace se blíže seznámíte s problematikou povinností cizinců v ČR. Zazní informace o tom, jaké povinnosti mají cizinci pobývající na území České republiky a jakým způsobem dané povinnosti mohou splnit. Dozvíte se, jak správně vyplnit formulář oznámení změn a jaké náležitosti musíte doložit. Rovněž zazní aktuální informace tykající se přicestování cizinců do ČR v rámci vládních krizových opatření.

Po vyplnění registračního formuláře Vám zašleme nejpozději den před konáním webináře na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o registraci. Odkaz ke připojení aplikace ZOOM dostanete půl hodiny před začátkem webináře.

Registrace je nutná. Vyplňte registrační formulář (dole na této stránce). 

ProjektProvoz centra pro cizince JMK 2021-2022“, reg. č. № AMIF/28/04, je financován Evropskou uniírámci národního programu Azylového, migračníhointegračního fondurozpočtu Ministerstva vnitra České republiky 

Registrace probíhá od 16. 2. 2021 13:41

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.