Akce

koordinátor/ka: Ljubov Klok

klok.ljubov@cizincijmk.cz

24/10/2023

16:00

Sdílet článek

Kurz první pomoci

Seznámíte se:

  • zásadami a chováním při první pomoci,
  • stavy bezprostředně ohrožujícími život,
  • a dalšími úrazovými stavy.

Naučíte se, jak resuscitovat a zavolat záchrannou službu. Vyzkoušíte si polohování a transport raněných. Seznámíte se s vybranými druhy úrazových a neúrazových stavů.

A to vše s překladem do angličtiny a s prostorem pro společnou diskusi.

Projekt „Provoz Centra pro cizince Jihomoravského kraje 2023-2025“, reg. č. CZ.12.01.02/00/23_008/0000010

Základní informace

Datum konání: 24. 10. 2023
Místo konání:

Kounicova 13, učebna 406, 4. patro

Registrace probíhá od 12. 10. 2023 0:00

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.