Akce

koordinátor/ka: Agnieszka Landowska

landowska.agnieszka@cizincijmk.cz

19/7/2023

14:00

Sdílet článek

Dětský workshop tkaní náramků z nití technikou “kumihimo”

Přijďte přičichnout k životu japonských samurajů. Ti by se neobešli bez znalosti tradiční techniky “kumihimo”. S její pomocí si dokázali utkat šňůry, které mohli využít ke zkrášlení i do boje. My vás tohle umění naučíme při pletení náramků, podobně si můžete vyrobit také třeba opasky, závěsy nebo ozdobu na krk. 

Workshop je vhodný pro děti od 7 let a proběhne ve středu 19. 7. 2023 od 14:00.

 

 

 

Základní informace

Kapacita: 10 míst (zbývá 2 volných)

Registrace probíhá od 10. 7. 2023 14:50

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00, IČO: 17456517, dále jen „Správce“, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“. Se zpracováním údajů a osobních údajů dětí, pokud jsou uvedeny, uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Osobní údaje budou použity výhradně pro účely poskytování integračních služeb v rámci činnosti Správce a jeho partnerských organizací spolupracujících na poskytování integračních služeb. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje kontrolním a dozorovým orgánům realizovaných projektů a dalším subjektům, které jsou povinny v rámci své činnosti s osobními údaji nakládat. Osobní údaje budou u Správce uchovány po dobu nezbytnou k naplnění projektů a po dobu jejich udržitelnosti. Jako subjekt údajů máte v čl. 15 – čl. 21 Nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u Správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.