Jak se registrovat na AIK?

USPOŘÁDÁNÍ NEVEŘEJNÉHO KURZU

  1. Pro uspořádání neveřejného kurzu kontaktujte Centrum.
  2. Podmínkou konání kurzu je podepsání čestného prohlášení firmou.
  3. Domluvte se s Centrem na prostorech a termínu konání kurzu.
  4. Zaregistrujete se na portálu FRS (odkaz k registraci vám zašle Centrum), odkliknete vše (včetně nových polí, které slouží pouze pro informaci) nebo o firmě vypíše údaje pracovník Centra. 
  5. Výše úhrady za účast cizince na kurzu činí 800 Kč za osobu. Platbu úhrady za účast cizinců na kurzu neurčeném pro veřejnost provádí za všechny cizince, pro které je konkrétní kurz určen, hromadně firma. 
  6. Po přiřazení účastníků do kurzu, pracovník Centra ve FRS odešle platební info (číslo účtu a variabilní symbol) s celkovou částkou na kontaktní mail firmy. Požádat o vrácení platby nebude možné.
  7. Firma hradí náklady administrace, platbu za prostory, lektory, tlumočníky a další.
  8. Firma nehradí náklady na zajištění činnosti pracovníka Centra.