Danica Schebelle a Jan Kubát, VÚPSV

Velmi oceňujeme způsob činnosti a působení Centra v Jihomoravském kraji, přičemž se snaží vytvářet vhodný prostor a příležitosti pro širokou odbornou a objektivní diskusi.