Kurz

koordinátor/ka: Agnieszka Landowska

landowska.agnieszka@cizincijmk.cz

7/10/2023

10:00

Sdílet článek

První pomoc pro duši – program STRONG

Stejně jako naše tělo, i naše duše potřebuje někdy první pomoc.

Díky psychosociální podpoře, jako přístupu založeném na podpoře druhé osoby a udržení jejího duševního zdraví a pohody v dobrém stavu, můžeme najít cesty vedoucí k první pomoci nejen pro naše tělo, ale zejména duši.
Jednou z takových cest může být zapojení do projektu STRONG.

Co je projekt STRONG?

Jedná se o program zaměřený na podporu mladých lidí z Ukrajiny s cílem podpory duševního zdraví dětí a dospívajících prchajících před válkou, a jejich úspěšná integrace do komunit vrstevníků, vzdělávacího systému a společnosti. 

Jak setkávání STRONG funguje?

Psychosociální podpora je vedena proškolenými průvodci v oboru psychologie, kteří za pravidelného skupinového i individuálního týdenního setkávání s účastníky projdou nácvikem seberegulace (sebekontroly) a analýzy vlastního uvažování ve prospěch pozitivního myšlení.

Co se při setkávání řeší?

Účastníci v průběhu deseti hodinových setkávání pracují se svými silnými stránkami, na jejichž základě se učí formovat svou osobnost, vážit si sebe sama i pocitu sounáležitosti s okolím. Navazují kontakty s dalšími vrstevníky a uvědomují si, že se mají s kým podělit o své nelehké prožitky a zkušenosti. 

Cílem programu STRONG je:

 • podpořit zdravé přizpůsobení se nové škole a zemi,
 • rozšířit sociální podporu a vazby,
 • zvýšit psychickou odolnost dítěte vůči stresu a dalším traumatům,
 • rozvinout dovedností v oblasti řešení problémů a stanovování cílů.

Program vede:

 • Natalia Derun, psycholožka, Gestalt terapeutka, certifikovaná školitelka STRONG, členka České asociace terapeutů.

INFORMACE

 • věk: Program je určený pro věkovou skupinu 14–18
 • jazyk: ukrajinština
 • kapacita: 1O účastníků
 • délka: 10 týdnů, 1x týdně
 • čas: každá sobota od 10:00 do 12:00
 • začátek: 7. 10. 2023

Základní informace

Datum konání: 7. 10. 2023
Typ akce: multikulturní aktivity
Místo konání:

Kounicova 13, Brno

Registrace probíhá od 27. 9. 2023 0:00 do 13. 10. 2023 0:00

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.

Vyberte prosím v seznamu některou položku.

Datum narození

Pozvěte své přátele

Sdílet na Facebooku