Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции (актуализируется)

Новость обновлена 21. мая 2020

Provoz pracovišť OAMP  od 18. 5. do 16. 7. 2020

Během 14 dnů po návratu nebo příjezdu do ČR NEBUDE cizinci umožněn vstup na pracoviště OAMP. Přístup na pracoviště BUDE možný pouze na základě předchozího objednání.  Stále můžete zasílat žádosti poštou.

ODBAVENÍ BEZ OBJEDNÁNÍ bude možné pro:

 1. Vydání překlenovacího štítku za účelem vycestování z území, pro pracovníky v mezinárodní dopravě, kritické infrastruktury nebo pro potřeby ostatních státních orgánů.
 2. Převzetí písemnosti doručované veřejnou vyhláškou.
 3. Vydání výjezdního příkazu.
 4. Podání žádosti o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za dítě narozené na území.
 5. Byl-li cizinec již dříve vyzván k předložení originálu cestovního/matričního dokladu.

Z ostatních důvodů zasílejte žádosti na OAMP poštou.

Podrobnější informace najdete na stránkách MVČR

Pobytové záležitosti od 18. 5. do 16. 7. 2020

Nejdůležitější:

Další informace najdete zde.

Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující:

 • otevření vniřních prostor restaurací, kaváren, barů a jiných stravovacích podniků;
 • hotely a další ubytovací zařízení;
 • taxislužby;
 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže;
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);
 • hrady a zámky (vnitřní prostory);
 • přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
 • sauny a wellness centra;
 • možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;
 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti;
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob;
 • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol ve škole.
 • Dále je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících míst:
  o všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště;
  o prostředky veřejné dopravy;
  o všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Podrobnější informace najdete zde. 

Новость обновлена 11. мая 2020

С понедельника, 11 мая, правительство Чехии утвердило частичное ограничения смягчения въезда в Чешскую Республику для граждан третьих стран.

 • Для иностранцев, которые имеют разрешения на проживания, но еще его не получили, будет разрешен въезд в Чешскую Республику ( т.е виза на  вьезд для получения разрешения на пребывание (тип D/VR).
 • Граждане третьих стран снова могут подать заявления и приехать работать по востребованным профессиям:
 1. сезонные работники в отрасли сельского хозяйства
 2. работники и члены их семей
 3. медицинские и социальные работники

Примечание: За некоторыми исключениями, все иностранцы должны предоставить медицинскую справку об  отрицательном результате теста RT-PCR на SARS-CoV-2, дополнительно сертификатом/потверждением соответствующей лаборатории, в противном случаи въезд на территорию запрещен. Более подробнее смотрите здесь:
 — Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020

Больше информации найдете  здесь.

Новость обновлена 30. апреля 2020

Палата депутатов Чешской Республики вчера (28.4.) проголосовала за продление режима ЧП до 17 мая 2020.

Больше информации: www.psp.cz

Согласно постановления Правительства от 23. 4. 2020 № 193/2020 Сб., упомянуты в части IV пункт 3 № 443 правительство заявляет, что 60-дневный период, в течение которого срок действия трудовой карточки истекает после прекращения трудовых отношений, не распространяется на время чрезвычайного положения. 

Этот период начнется снова (т. е. 60 дней) только после окончания чрезвычайного положения в Чешской Республике. Таким образом, если владелец трудовой карты во время чрезвычайного положения (т. е. с 12 марта 2020 года) прекратил трудовые отношения, для которых трудовая карта была выдана, он сможет найти новую работу и уведомить об изменении работодателя в течение еще 60 дней после окончания чрезвычайного положения. Тоже самое применимо, если трудовые отношения владельца трудовой карты закончились менее чем за 60 дней до объявления чрезвычайного положения (т.е. менее чем за 60 дней до 13 марта 2020 года).

Текущая информация о путешествии: www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace

Новость обновлена 17. апреля 2020

Правительство Чехии обнародовало пятиэтапный план о постепенном ослаблении карантина введенного в рамках сдерживания пандемии коронавирусной инфекции.

 

источник: Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Новость обновлена 7. апреля 2020

Продлено чрезвычайное положение

Палата депутатов Чешской Республики вчера (7.4.) проголосовала за продление режима ЧП до 30 апреля 2020. Сначала в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации до 11 апреля.

Больше информации: www.psp.cz

Постановление правительства от 6 апреля 2020 г. 

 • С 7 апреля разрешены открытые спортивные площадки, парки и индивидуальные виды спорта на открытых площадках. При соблюдении двухметровой дистанции от других людей могут и без маску.
 • С 7 апреля могут начать работать станции сбора отходов,  пункты сбора вторичного сырья и компостирования.
 • С четверга, 9 апреля, могут быть открыты магазины хобби-маркетов, хозяйственные, строительные и велосипедные магазины, а также мастерские по ремонту велосипедов. 
 • Соблюдение санитарных правил является обязательным в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, гигиеническими нормативами
 • Приостановление действия отделений CZECH Point автоматически отменяется с немедленным вступлением в силу
 • Начиная с 14 апреля снят запрет для граждан страны на поездки за границу. При этом, контроль на границах по-прежнему будет действовать. Гражданам Чехии разрешат выезд только в исключительных случаях. (https://www.mvcr.cz/clanek/upravujeme-rezim-na-hranicich-po-velikonocich-se-mj-rozsiri-moznosti-vycestovat-do-zahranici.aspx)

Источник и больше информации найдёте: www.vlada.cz

Новость обновлена 2. апреля 2020

Утверждения правительства Чехии 1 апреля 2020

 1. Проверка внутреннего пограничного контроля продлится в Чехии до 24 апреля.
 2. Приказ гетманам и приматору Праги  выделить в медицинских учреждениях специальные кровати для клиентов социальных служб больных COVID-19.
 3. Правительство  разрешило открыть магазины с хозтоварами, где можно купить средства защиты органов дыхания, резиновые перчатки или дезинфекцию.

ВНИМАНИЕ! Запрещается нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов или платков). За нарушение этого требования сотрудник муниципальной полиции  может выписать штраф до 10 000 крон

Новость обновлена 31 марта 2020

Постановление правительства от 30 марта 2020 г. 

 • постановляет до 11 апреля 06:00 ограничить на территории Чехии свободы передвижения с исключением похода на работу, посещения докторов или медицинских учреждений, обеспечения базовых жизненных потребностей, посещения родственников, прогулки на природе, решения неотложных вопросов и похорон.
 • постановляет до 11 апреля 06:00 ограничить до абсолютного минимума передвижение граждан на территории Чехии. В общественных местах не собираться группами больше двух (исключение – члены одной семьи и группа людей связанна с профессиональной деятельностью).
 • постановляет с 31 марта 00:00 запрещено свободное передвижение граждан по стране и  обязано вне дома ходить только в защитных масках на лице (исключения – дети в возрасте до 2 лет и водители автомобиля).
 • постановляет обязательный 14-дневный карантин для всех граждан, возвращающихся  из-за границы до Чешской Республики.

Больше информации найдёте: www.vlada.cz

Постановление Министерства здравоохранения от 25.3. 2020

Жителям республики запрещено собираться в общественных местах группами больше двух человек, не касается это членов семьи, поездки на работу, похорон и ведение предпринимательской деятельности. В постановлении запрещается  покидать свои дома, вне их места жительства, не рекомендуеться выезжать на дачи.

Новость обновлена 24 марта 2020

Постановление правительства от 23 марта 2020 

 • Правительство продлило меры, связанные с чрезвычайным положением и ограничивающие свободное передвижение людей, минимум до 1 апреля 6:00. А также было принято решения об официальном продлении карантина.
 • НОВЫЕ ограничения для походов в продуктовые магазины введены для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в возрасте от 50 лет!!!  Со среды 25 марта с 8:00 до 10:00 парламент призвал всех остальных воздержаться от посещения супермаркетов в установленные для пожилих граждан часы. (Постановление распространяется только на крупные магазины площадью более 500m2
 •  Правительство временно отменило сборы за отправку письма, это касаеться датовой схранки “zprávy z datové schránky”.

Более подробную информацию найдете здесь

Новость обновлена 20 марта 2020

 • С 20 марта до окончания чрезвычайной ситуации иностранец, который работает в ЧР и владеет рабочей картой, может сменить своего работодателя или должность ранее чем через 6 месяцев. Изменения положенно уведомлять в Министерство внутренних дел впорядке, установленном законодательством ЧР. В случаи, если новый работодатель планирует или реализует антикризисные меры, смену работодателя можно заявить в момент выхода на новую работу. Министерство уже не будет выдавать подтверждения о том, что все условия для смены работодателя были выполнены, они считаются выполненными с помощью подачи уведомления. В таком случае новый работодатель должен заявить в письменном виде об его участии в борьбе с кризисом (например, деятельность в области здравоохранения, производство защитных средств и т. д.). Вышесказанное применяется аналогично, если иностранец является обладателем синей карты.
 • Правительства запрещает гражданам выходить на улицу без маски, прикрывающей рот и нос. Защитными средствами могут быть маски, шарфы или платки.
 • Всем средствам размещения устанавливается запрет на предоставление гостиничных услуг. Однако этот запрет не распространяется на иностранцев до тех пор, пока они не покинут Чешскую Республику и иностранцев с разрешением на работу в Чешской Республике. Следовательно, средства размещения могут продолжать предоставлять гостиничные услуги, но только этим иностранцам. Предоставление гостиничных услуг, согласно постановлению правительства № 278/2008 Сб.,(Согласно закону о индивидуальных предпринимателях). Постановление Правительства Чехии все обязательства арендатора в соответствии с законом «О пребывании иностранцев на территории Чешской Республики» остаються без изменений.
 • С 7 до 9 часов Министерство здравоохранения выделило отдельное время для покупок в продуктовых магазинах и аптеках жителям старше 65 лет и  с ограниченными возможностями.
 • Министерство внутренних дел заявляет, что в связи с принятыми мерами предосторожности на границах с соседствующими  или другими странами не может гарантировать въезд на территорию иностранного государства.
 • Возвращение на родину  – следует обратиться в посольство/консульство той страны, гражданином которой вы являетесь.
 • Некоторые работодатели готовят собственные меры предосторожности, в том случаи можно подумать о смене места работы (см. выше).
 • Правила пересечения границ жителями приграничных районов, работающих в соседней стране, и решение об ужесточении режима пересечения границы найдете здесь
 • Важная информация для иностранцев здесь

Новость обновлена 19 марта 2020

Вся официальная информация о коронавирусе размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения на чешском и английском языках.

Новость обновлена 18 марта 2020

“Правительство Чехии в воскресенье 15 марта 2020 провело внеочередное заседание, посвященное ситуации с распространением коронавирусной инфекции SARS CoV-2 и установило следующие ограничения. Оно начинает действовать с 00:00 16 марта и до 06:00 24 марта  и означает ограничение на свободное передвижение с некоторыми исключениями. А также усилили меры безопасности и запретили пересечение границ всем гражданам как на въезд, так и не выезд из страны.”

 Исключения: 

 • похода на работу или ведения предпринимательской деятельности
 • посещения медицинских учреждений
 • неотложного посещения родственников или близких лиц;
 • обеспечения базовых жизненных потребностей (например, покупки продуктов, лекарств, гигиенических средств, косметики, бытовой химии, кормов и других товаров для животных, топлива на АЗС)

Подробная информация: koronavirus.mzcr.cz

С 16 марта 2020 график работы  отделений МВД в Чешской Республике изменится:

Понедельник, среда  9:00 – 12:00

Дополнительная информация: www.mvcr.cz

Самая важная информация для жителей города Брно здесь

Новость обновлена 12 марта 2020

Правительство Чехии объявило чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса с четверга 12. 3. 2020 14:00, которая будет действовать в течение 30 дней. Начиная с  6:00 13 марта запрещены все культурные, спортивные, религиозные мероприятия, выставки, фестивали, паломничества, шоу, дегустации, рынки и ярмарки с участием более 30 человек включая участников и персонал.

Отныне пабы, рестораны и спортивные залы будут закрываться с 8 вечера и до 6 утра и работу предприятий общественного питания в торговых центрах.  Влада тоже распространила запрет учебы в детских музыкальных, художественных школах .

Подробности можно найти здесь

Новость обновлена 11 марта 2020

В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19, хотим предложить Вам подумать, если  Вам нужно лично прийти в отделение МВД ЧР или это можно сделать без личного визита в МВД ЧР.  Обращаем внимание, если Вы вернулись из Италии, настоятельно призываем соблюдать меры предосторожности, читайте ниже.  

В этом новом разделе Вы найдете наиболее важную информацию, тоже рекомендуем следить сайт Министерства здравоохранения

Только для иностранцев, в результате мер, принятых Министерством здравоохранения с 7 марта 2020, которые обязаны отбывать карантин и не могут решать своим вопросы лично в офисе МВД ЧР был создан информационный майловый контакт. 

Обращаем внимание, что отвечать будут только на запросы связанные с делами  OAMP в случаях карантина или болезни.

Email: pobyty@mvcr.cz.

Новость обновлена 10 марта 2020

Сообщаем, что сегодня правительство Чехии приняло очередные меры по борьбе с коронавирусом. Со среды, 11 марта, на неограниченный срок отменяются занятия во всех школах, техникумах и вузах страны. Кроме того, с 18:00 вторника под запрет попадают все массовые мероприятия численностью более 100 участников.

Занятия в нашем Центре не прекращаются. 

Все курсы будут проходить в соотвествии с расписанием.

Мы следим за ситуацией и будем публиковать актуальную информацию на нашем сайте.

Веб: cizincijmk.cz

Facebook

Новость обновлена 9 марта 2020

Учитывая нынешную эпидемиологическую ситуацию, просим клиенты, которые вернулись из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (Италия: регионы Эмилия-Романья, Ломбардия, Пиедмонт и Венето), где был обнаружен COVID-19, Вам нужно соблюдать двухнедельный домашний карантин и не посещать  курсы чешского языка или курсы и мероприятия, организуемые нашим Центром. В случае стран, где карантин не является обьязательным: Китай, Иран и  Южная Корея, вам следует срочно позвонить своему врачу общей практики, который оценит ваше состояние и определит дальнейшие действия. 

Если вы находитесь на карантине, сообщите нам и ваше пропуски будут оправданы.

Новая обязанность для иностранцев, проживающих в Чехии

Новая обязанность для иностранцев, проживающих в Чешской Республике (включая граждан ЕС) после их возвращения из Итальянской Республики.

7 марта 2020 министр здравоохранения принял чрезвычайную меру для предотвращения риска появления и распространения COVID-19 в Чешской Республике, которая распространяется как на граждан, так и на иностранцев. Иностранцы (включая граждан ЕС), которые временно или постоянно проживают в Чешской Республике или работают здесь и которые вернулись из своей поездки по Италии после 7 марта, должны по телефону или другому удаленному способу без личного контакта сообщить об этом своему врачу общей практики сразу после возвращения в Чешскую Республику. Если они не зарегистрированы у врача общей практики, они должны обратиться к любому другому врачу общей практики. То же самое относится и к врачам для детей и подростков. При определенных обстоятельствах эта мера не распространяется на водителей грузовых автомобилей, водителей и экипажи транспортных медицинских служб и пилотов транспортных самолетов www.mvcr.cz

Подробности можно найти на веб-сайте Министерства здравоохранения: www.mzcr.cz

Информация о коронавирусу на русском языке здесь

Карта распространения коронавируса здесь