Komunikační workshop

Srdečně Vás zveme na komunikační WORKSHOP, který se uskuteční v pátek 16. 7. 2021 v odpoledních hodinách. Tato komunitní akce bude probíhat v českém jazyce (min. úroveň B1). Jedná se o workshop, jehož cílem je poskytnout informace o asertivní komunikaci a také ji dále rozvíjet – například trénováním modelových situací či improvizačními hrami.  

Více informací na: https://www.cizincijmk.cz/cs/akce/komunikacni-workshop/