Zaměstnání

Cizinci s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považují za osoby s povoleným trvalým pobytem. Z tohoto důvodu není zvláštní povolení k zaměstnání potřeba a máte tak volný vstup na trh práce.

Pokud vám dříve bylo Ministerstvem vnitra uděleno speciální dlouhodobé vízum, považujete se rovněž za osoby požívající dočasné ochrany a ani ve vašem případě není žádné zvláštní povolení k zaměstnání.

Pokud vám bylo uděleno speciální dlouhodobé vízum nebo dočasná ochrana, můžete si sami najít zaměstnání u každého zaměstnavatele.

 

Nabídku volných pracovních míst můžete najít například na těchto webových stránkách:

Pomoc nezaměstnaným

Úřad práce vás může zavést do evidence zájemců o zaměstnání a rovněž vám může pomoci s hledáním zaměstnání, zařazením do kurzů českého jazyka nebo s rekvalifikací.

Pokud požádáte o zprostředkování zaměstnání a budete zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání, můžete požádat o podporu v nezaměstnanosti. Pro tuto podporu však musíte prokázat a doložit dobu důchodového pojištění z výdělečné činnosti vykonávané na Ukrajině v délce nejméně 12 měsíců, a to v období posledních 2 let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. 

Finanční pomoc – humanitární dávka

Humanitární dávka je určená občanům Ukrajiny, kteří přišli do České republiky z důvodu válečného konfliktu. Cizinci s dočasnou ochranou mohou čerpat finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč, který má pomoci s úhradou základních životních potřeb. Přečtěte si jak finanční podporu získat

 

Mohlo by vás zajímat:

 

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa