Zaměstnání

Cizinci s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považují za osoby s povoleným trvalým pobytem. Z tohoto důvodu není zvláštní povolení k zaměstnání potřeba a máte tak volný vstup na trh práce.

Pokud Vám dříve bylo Ministerstvem vnitra uděleno speciální dlouhodobé vízum, považujete se rovněž za osoby požívající dočasné ochrany a ani ve Vašem případě není žádné zvláštní povolení k zaměstnání.

Pokud Vám bylo uděleno speciální dlouhodobé vízum nebo dočasná ochrana, můžete si sami najít zaměstnání u každého zaměstnavatele.

Nabídku volných pracovních míst můžete najít například na těchto webových stránkách:

Zaměstnanost

Úřad práce Vás může zavést do evidence zájemců o zaměstnání nebo do evidence uchazečů o zaměstnání a rovněž vám může pomoci s hledáním zaměstnání, zařazením do kurzů českého jazyka nebo s rekvalifikací.

Pokud požádáte o zprostředkování zaměstnání a budete zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání, můžete požádat o podporu v nezaměstnanosti. Pro tuto podporu však musíte prokázat a doložit získání doby důchodového pojištění z výdělečné činnosti vykonávané na Ukrajině v délce nejméně 12 měsíců, a to v období posledních 2 let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. V případě nemožnosti prokázat doby pojištění z výdělečné činnosti nebudou moci být tyto doby pojištění získané na Ukrajině zohledněny a podpora v nezaměstnanosti nebude přiznána. V případě evidence uchazečů o zaměstnání není povinností žádat o podporu v nezaměstnanosti. Je tedy na vlastním uvážení každého, zda o podporu v nezaměstnanosti požádá.

Adresa, kde můžete řešit zaměstnání je Polní 1011 (Brno-Štýřice). Informační pracovníci úřadu poradí, co je potřeba vyplnit a kam máte v budově jít (tramvajová zastávka Vojtova).

Finanční pomoc – humanitární dávka

Humanitární dávka je určená občanům Ukrajiny, kteří přišli do České republiky z důvodu válečného konfliktu. Cizinci s dočasnou ochranou mohou čerpat finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč, který má pomoci s úhradou základních životních potřeb.

První dávka bude poskytnuta všem, kteří získali speciální dlouhodobé vízum nebo dočasnou ochranu. Nejrychlejší výplatu umožní účet vedený v české bance. Distribuci dávek zajišťuje Úřad práce ČR. Veškeré podrobnosti jsou v češtině i ukrajinštině zde. Vyřízení dávky je možné on-line.

Druhá a další dávka – pokud je to nutné, a i v následujících měsících si nemůžete obstarat základní životní potřeby, můžete žádat o humanitární dávku opakovaně ještě 5krát. Celkově Vám humanitární dávka může být vyplacena nejvýše 6krát.

V případě druhé a další opakované žádosti o humanitární dávku však již musíte prokázat, že nemáte dostatek finančních prostředků. K dalším žádostem je potřeba přiložit prohlášení, ve kterém uvedete, jestli jste zaměstnán, jestli máte k dispozici nějaké finanční prostředky a případně jestli máte nějaké náklady na bydlení. Na základě toho Úřad práce posoudí, jestli máte na vyplacení druhé, popř. další, humanitární dávky.

Adresa, kde můžete žádat o finanční pomoc, je Křenová 111 (zastávka Vlhká). 

Pokud Vám skončí výplata humanitárních dávek a stále budete bez prostředků a bez práce, obraťte se s žádostí o pomoc na Úřad práce. Ten Vám pomůže vyhledat vhodné zaměstnání. Současně po skončení výplat humanitárních dávek je možné žádat o dávky hmotné nouze.

Další důležité odkazy a materiály

Informace pro zaměstnavatele a cizince: českyukrajinsky
Mimořádná okamžitá pomoc a jiné dávky pro občany Ukrajiny: česky a ukrajinsky
Desatero pro občany Ukrajiny pracující v ČR: českyukrajinsky
Nabídky práce pro ukrajinské uprchlíky: Jobs.cz, Ukrajinci.cz