Poradenství

Nabízíme zdarma konzultace při řešení obtížných životních situací, a to

 • osobně v kanceláři
 • on – line

Objednejte se:

 • telefonicky
 • nebo emailem:

V jakých oblastech konzultace poskytujeme?

Individuální konzultace  – řešení životních situací

 • Konzultace v oblasti překladu a ověřování dokumentů – pomoc s ověřením dokumentů – řidičský průkaz, osvědčení o absolvování kurzu, apod.), které je třeba ověřit a přeložit. Pomoc s vyhledáním překladatele i notáře. Odkázání na další podporu v rámci samosprávy či neziskové organizace.
 • Konzultace v oblasti kontaktu s úřady. pomoc při komunikaci s úředníky, pomoc s vyplňováním žádostí, formulářů, apod.
 • Konzultace v oblasti bydlení – poradenství v oblasti získání bydlení, řešení životní situace při změně bydliště, seznámení s jejich právy a povinnostmi v rámci platné legislativní úpravy ohledně řešení nájmů a podnájmů, případně sjednání hypotéky či úvěru.
 • Konzultace v oblasti dávek státní sociální zabezpečení– pomoc v orientaci s podáním žádostí o dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, dávek důchodového pojištění a nemocenského pojištění.
 • Konzultace v oblasti vzdělávání – pomoc při zápisu na základní,střední a vysokou školu, při vyhledávání jeslí a mateřských škol. Poradenství v oblasti získání nostrifikace.
 • Konzultace v oblasti přístupu ke zdravotní péči – poradenství ohledně celkového sytému zdravotní péče u nás, seznámit se s druhy zdravotního pojištění, se systémem regulačních poplatků a doplatků za léky a ošetření apod. Stejně je možné zajistit sociální poradenství týkající se registrace u lékařů.
 • Konzultace při vyhledávání zaměstnání – klient může využít možnost asistovaného vyhledávání – ať již za pomoci internetu, či vyhledávání v denním tisku, tvorba motivačního dopisu, životopisu, nácvik kontaktu se zaměstnavatelem, asistence při pohovoru či kontaktu se zaměstnavatelem, Konzultace při volbě vhodného rekvalifikačního kurzu
 • Konzultace v oblasti podnikání – legislativní rozdíly při volbě formy právnické osoby (OSVČ, o.p.s., s.r.o., a.s.), zákonné povinnosti a práva právnických osob
 • Konzultace v oblasti finanční gramotnosti – splátkové kalendáře, platební příkazy, exekuce, daňové přiznání, odvody za zaměstnance, odvody za OSVČ apod.
 • Konzultace při řešení dalších obtížných životních situací – rozvod, uzavření manželství, narození dítěte, úmrtí, repatriace, dopravní nehoda, pojistné plnění v případě úrazu či dopravní nehody, apod.

Doprovody

Jedná se o terénní formu konzultací – doprovody  na instituce v rámci města Brna

Doprovod je možné poskytnout v následujících oblastech:

 • Doprovody při hledání bydlení (při prohlídce bytu, podpisu nájemní smlouvy apod.)
 • Doprovody na úřadech a při jednání s instituty samosprávy (na úřadu práce, kontaktních místech SSP a HN– vysvětlení práv a povinností, asistence při vyplňování formulářů, na poště-při vyplňování složenek, v bance – při založení účtu, na finančním úřadu, živnostenském úřadu apod.)
 • Doprovody při návštěvě zdravotnických zařízení
 • Doprovody při jednání se školskými zařízeními – zápis a pomoc při jednání se subjekty primárního, sekundárního a terciálního školského systému

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa