Poradenství

Nabízíme zdarma konzultace při řešení obtížných životních situací, a to

 • osobně v kanceláři
 • on – line

Objednejte se:

 • telefonicky
 • nebo emailem:

V jakých oblastech konzultace poskytujeme?

Individuální konzultace  – řešení životních situací

 • Konzultace v oblasti překladu a ověřování dokumentů – pomoc s ověřením dokumentů – řidičský průkaz, osvědčení o absolvování kurzu, apod.), které je třeba ověřit a přeložit. Pomoc s vyhledáním překladatele i notáře. Odkázání na další podporu v rámci samosprávy či neziskové organizace.
 • Konzultace v oblasti kontaktu s úřady. pomoc při komunikaci s úředníky, pomoc s vyplňováním žádostí, formulářů, apod.
 • Konzultace v oblasti bydlení – poradenství v oblasti získání bydlení, řešení životní situace při změně bydliště, seznámení s jejich právy a povinnostmi v rámci platné legislativní úpravy ohledně řešení nájmů a podnájmů, případně sjednání hypotéky či úvěru.
 • Konzultace v oblasti dávek státní sociální zabezpečení– pomoc v orientaci s podáním žádostí o dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, dávek důchodového pojištění a nemocenského pojištění.
 • Konzultace v oblasti vzdělávání – pomoc při zápisu na základní,střední a vysokou školu, při vyhledávání jeslí a mateřských škol. Poradenství v oblasti získání nostrifikace.
 • Konzultace v oblasti přístupu ke zdravotní péči – poradenství ohledně celkového sytému zdravotní péče u nás, seznámit se s druhy zdravotního pojištění, se systémem regulačních poplatků a doplatků za léky a ošetření apod. Stejně je možné zajistit sociální poradenství týkající se registrace u lékařů.
 • Konzultace při vyhledávání zaměstnání – klient může využít možnost asistovaného vyhledávání – ať již za pomoci internetu, či vyhledávání v denním tisku, tvorba motivačního dopisu, životopisu, nácvik kontaktu se zaměstnavatelem, asistence při pohovoru či kontaktu se zaměstnavatelem, Konzultace při volbě vhodného rekvalifikačního kurzu
 • Konzultace v oblasti podnikání – legislativní rozdíly při volbě formy právnické osoby (OSVČ, o.p.s., s.r.o., a.s.), zákonné povinnosti a práva právnických osob
 • Konzultace v oblasti finanční gramotnosti – splátkové kalendáře, platební příkazy, exekuce, daňové přiznání, odvody za zaměstnance, odvody za OSVČ apod.
 • Konzultace při řešení dalších obtížných životních situací – rozvod, uzavření manželství, narození dítěte, úmrtí, repatriace, dopravní nehoda, pojistné plnění v případě úrazu či dopravní nehody, apod.

Doprovody

Jedná se o terénní formu konzultací – doprovody  na instituce v rámci města Brna

Doprovod je možné poskytnout v následujících oblastech:

 • Doprovody při hledání bydlení (při prohlídce bytu, podpisu nájemní smlouvy apod.)
 • Doprovody na úřadech a při jednání s instituty samosprávy (na úřadu práce, kontaktních místech SSP a HN– vysvětlení práv a povinností, asistence při vyplňování formulářů, na poště-při vyplňování složenek, v bance – při založení účtu, na finančním úřadu, živnostenském úřadu apod.)
 • Doprovody při návštěvě zdravotnických zařízení
 • Doprovody při jednání se školskými zařízeními – zápis a pomoc při jednání se subjekty primárního, sekundárního a terciálního školského systému