Knihovna

V Centru máme malou knihovnu. Knihy nejen v českém jazyce si můžete bezplatně půjčit domů nebo si je můžete pročítat při čekání na kurzy. Pokud si je chcete půjčit domů, informujte nás o tom v naší kanceláři.

Seznam knih najdete zde.

Pro bližší informace kontaktujte Ljubu Klok (klok.ljubov@jmk.cz).