Letní intenzivní kurzy pro děti – začátečníky

Registrace

Registrace probíhá od 10. 6. 2019 18:00

Vyplňte formulář latinkou.

Vyberte prosím v seznamu některou položku. Úroveň lze rozbalit až při spuštění registrace.