Kurz

koordinátor/ka: Agnieszka Landowska

landowska.agnieszka@cizincijmk.cz

26/6/2023

Sdílet článek

Letní intenzivní kurzy češtiny pro děti a teenagery – registrace

Od 26. 6. otevíráme registrace do letních intenzivních kurzů češtiny pro děti a teenagery. Výuka probíhá každý pracovní den kromě pátku dle rozvrhu vybraného kurzu, první lekce proběhnou od 7. 8. 2023. Registrovat se můžete ve formuláři níže na stránce, poté, prosím, vyčkejte na potvrzení úspěšného přihlášení do kurzu od koordinátora/ky kurzu.

Trvání kurzu: 7. 8. – 25. 8. 2023

Pravidelnost lekcí: každý pracovní den kromě pátku, dle rozvrhu  

Podmínkou pro zápis do kurzu je nutné zúčastnit se informační schůzky. Všechny schůzky budou probíhat v budově na adrese Mezírka 1 v 6. patře.

Nabídka kurzů a termíny schůzek:

Předškoláci (5-7 let) 

 • schůzka: 1. 8. 2023, 9:00 
 • rozvrh: 9:00-11:30 

Předškoláci (5-7 let) – kurz pro děti z Ukrajiny

 • schůzka: 1. 8. 2023, 12:00
 • rozvrh: 12:30-15:00

Mladší školní věk (6–11 let)

 • schůzka: 1. 8. 2023, 13:00
 • rozvrh: 9:00 – 11:30

  Starší školní věk (11–14 let)  

  • schůzka: 1. 8. 2023, 14:00
  • rozvrh: 12:30 – 15:00

   Teenageři (14–19) 

   • schůzka: 2.8.2023, 9:00
   • rozvrh: 9:00 – 11:30 

   Registrace probíhá od 26. 6. 2023 0:00 do 16. 7. 2023 23:59

   Registrace

   Vyplňte formulář latinkou.

   Vyberte prosím v seznamu některou položku.

   Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00, IČO: 17456517, dále jen „Správce“, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“. Se zpracováním údajů a osobních údajů dětí, pokud jsou uvedeny, uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Osobní údaje budou použity výhradně pro účely poskytování integračních služeb v rámci činnosti Správce a jeho partnerských organizací spolupracujících na poskytování integračních služeb. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje kontrolním a dozorovým orgánům realizovaných projektů a dalším subjektům, které jsou povinny v rámci své činnosti s osobními údaji nakládat. Osobní údaje budou u Správce uchovány po dobu nezbytnou k naplnění projektů a po dobu jejich udržitelnosti. Jako subjekt údajů máte v čl. 15 – čl. 21 Nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u Správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.