Kurz

koordinátor/ka: Agnieszka Landowska

landowska.agnieszka@cizincijmk.cz

26/6/2023

Sdílet článek

Intenzivní letní kurzy češtiny pro rodiče s dětmi – registrace

Od 26. 6. otevíráme registrace do kurzů češtiny pro rodiče s dětmi. Výuka bude zaměřená na dospělé, ti s sebou ale mohou přivést i své ratolesti, na věku ani počtu dětí nezáleží, pouze nám tuto informaci uveďte v registračním formuláři. V kurzu bude přítomna asistentka, která se bude věnovat dětem. 

Lekce budou probíhat od 7. do 25. 8. 2023 od pondělí do čtvrtka v 9:30 – 12:00. Podmínkou účasti v kurzu je účast na informační schůzce, která proběhne 2. 8. v 10:30 na adrese Mezírka 1 v 6. patře. 

Registrace probíhá od 26. 6. 2023 0:00 do 16. 7. 2023 23:59

Registrace

Vyplňte formulář latinkou.

Vyberte prosím v seznamu některou položku.

Datum narození

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00, IČO: 17456517, dále jen „Správce“, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“. Se zpracováním údajů a osobních údajů dětí, pokud jsou uvedeny, uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Osobní údaje budou použity výhradně pro účely poskytování integračních služeb v rámci činnosti Správce a jeho partnerských organizací spolupracujících na poskytování integračních služeb. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje kontrolním a dozorovým orgánům realizovaných projektů a dalším subjektům, které jsou povinny v rámci své činnosti s osobními údaji nakládat. Osobní údaje budou u Správce uchovány po dobu nezbytnou k naplnění projektů a po dobu jejich udržitelnosti. Jako subjekt údajů máte v čl. 15 – čl. 21 Nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u Správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.